Universiteit Leiden

nl en

Egbert Jongen benoemd tot hoogleraar Economie en Sociaal-Economisch Beleid

Egbert Jongen is per 1 november 2023 benoemd tot hoogleraar Economie en Sociaal-Economisch Beleid aan de Universiteit Leiden. Zijn expertise ligt op het terrein van sociaal-economisch beleid, ongelijkheid en de arbeidsmarkt.

Egbert Jongen
Egbert Jongen

In zijn onderzoek zal Jongen zich richten op persistentie in ongelijkheid, op de arbeidsmarkt en in inkomen, wat kansrijk (en kansarm) beleid is om die ongelijkheid terug te dringen en wat daar eventuele neveneffecten van zijn. Een interessante puzzel daarbij is dat de inkomensongelijkheid in Nederland internationaal gezien relatief laag en stabiel is, maar dat er tegelijkertijd grote wijzigingen zijn geweest op de arbeidsmarkt. Hoe hangen die ontwikkelingen met elkaar samen? En weliswaar is de inkomensongelijkheid over alle huishoudens relatief laag, tegelijkertijd zijn er grote, persistente verschillen in inkomen naar gender en naar migratieachtergrond. Wat zijn daarvan de bepalende factoren en wat kan beleid daaraan doen? Jongen hoopt met collega’s verder bij te dragen aan de analyse van deze en andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Jongen is afgestudeerd (cum laude) in de Algemene Economie aan de Universiteit Maastricht.  Daarna is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift over arbeidsmarktbeleid. Sinds 2000 is hij werkzaam bij het Centraal Planbureau, waar hij zich met name heeft beziggehouden met de arbeidsmarkt, ongelijkheid en de rol van beleid. In de afgelopen jaren was hij daar programmaleider van het programma Arbeid. Sinds 2015 is Jongen als universitair hoofddocent in deeltijd verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij was één van de hoofdauteurs van de studie Inkomen verdeeld: trends 1977-2019, een diepgravende analyse van trends in inkomensongelijkheid en herverdeling. Daarnaast is hij vanuit de Universiteit Leiden projectleider van de Nederlandse bijdrage aan de Deaton Review, een internationale vergelijking van ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in inkomens. Jongen is tevens voorzitter van de Expertgroep Inkomen en Vermogen van het CBS en Associate Editor bij Fiscal Studies.

Jongen zal onderwijs verzorgen in de bachelor- en masteropleidingen in Leiden en Den Haag, inclusief de geplande nieuw opleidingen in Den Haag, waarin sociaal-economisch beleid een prominente rol gaat spelen. Hij zal zijn onderzoek verrichten in het onderzoeksprogramma Hervorming van Sociale Regelgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.