Universiteit Leiden

nl en

Vincent Delhomme bespreekt duurzaamheid in de EU-wetgeving voor de interne markt

De Farm to Fork-strategie wil het voedselsysteem van de EU omvormen tot een duurzamer systeem. Volgens Vincent Delhomme moeten daartoe bepaalde traditionele concepten en doctrines in het EU-recht inzake de interne markt worden uitgedaagd en opnieuw worden doordacht

Op 25 mei 2023 nam Vincent Delhomme als spreker deel aan de conferentie The Future of Food Law, georganiseerd door de Law Group van Wageningen University & Research. Deze tweedaagse conferentie bood de gelegenheid om de juridische architectuur van het voedselsysteem van de EU, de constitutionele grondslag(en) en de toepasselijke wettelijke kaders opnieuw te bekijken.

Vincent benadrukte de noodzaak om de interne markt te zien als een hulpmiddel voor de duurzame voedseltransitie, in plaats van een obstakel. Daartoe moeten enkele oude concepten en doctrines van het EU-recht inzake de interne markt worden ondervraagd en mogelijk heroverwogen. In zijn presentatie richtte Vincent zich op vier specifieke aspecten: de toepasselijkheid van het vrije verkeer van goederen, met name artikel 34 VWEU, op private partijen; het gebruik van oorsprongsetikettering door de lidstaten en de status daarvan onder dezelfde bepaling; de toepassing van evenredigheid door het Hof van Justitie; en tenslotte de rol van de wetgevende bevoegdheid van de EU om (minimale) harmonisatiemaatregelen vast te stellen.

Zie voor meer informatie de recente publicaties van Vincent over dit onderwerp, die hier en hier beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.