Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Terug naar de opvang: kinderopvang in tijden van corona

In dit rapport worden de eerste resultaten van een vragenlijst onderzoek naar de ervaringen van ouders en kinderen tijdens de sluiting van kinderdagverblijven in de periode van 16 maart tot en met 11 mei 2020 besproken, evenals ervaring rondom de heropening van kinderdagverblijven.

Auteur
Claudia Vrijhof, Sanne de Vet, Harriet Vermeer, Shelley van der Veek en Hedwig van Bakel
Datum
17 december 2020
Links
Download het rapport: Terug naar de opvang: kinderopvang in tijden van corona

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 en de daaruit voortvloeiende sluiting van ongeveer 2 maanden van kinderdagverblijven vroeg de Universiteit Leiden 886 ouders naar hun ervaringen en die van hun kinderen tijdens de sluiting en in de eerste twee weken na de heropening van kinderdagverblijven.

Uit dit onderzoek blijkt dat de sluiting van kinderdagverblijven bij 7 op de 10 ouders heeft geleid tot enige mate van stress. Ook voor veel kinderen bleek de onderbreking van de kinderopvang lastig. Volgens ouders miste ongeveer driekwart van de kinderen het contact met pedagogisch medewerkers en leeftijdsgenootjes en de activiteiten en speelfaciliteiten die het kinderdagverblijf hen biedt.

Bij de terugkeer naar het kinderdagverblijf ervaarden 3 op de 10 ouders negatieve emoties. Wat betreft hun kinderen rapporteerden zij dan ongeveer een derde terughoudend was in het contact met de pedagogisch medewerkers op de eerste dag dat het kind weer naar het kinderdagverblijf ging. Daarnaast gaven ouders aan dat ongeveer 20% van de kinderen stress ervaarde in de eerste twee weken na de heropening van het kinderdagverblijf.

Kenmerken zoals leeftijd van het kind, gezinssamenstelling, de duur van de opvang en het aantal uur opvang per week, het gebruik van andere vormen van opvang en stabiliteit van de pedagogisch medewerkers op de groep bleken van invloed op de ervaringen van ouders en kinderen. Meer informatie en tips voor ouders en professionals vindt u in het uitgebreide rapport.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.