Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Stress bij het terugkeren naar het kinderdagverblijf

Ongeveer een derde van de ouders en jonge kinderen (van 0 – 4 jaar) hebben na de eerste nationale lockdown van 2 maanden stress ervaren bij de terugkeer naar het kinderdagverblijf, zoals gerapporteerd door ouders in een grootschalig online vragenlijstonderzoek.

Auteur
Sanne de Vet, Claudia Vrijhof, Shelley van der Veek, Jane Pieplenbosch, Hedwig van Bakel en Harriet Vermeer
Datum
05 november 2021
Links
Lees 'Child Care in Times of COVID-19'

Jongere kinderen, kinderen met meer angstige ouders, kinderen die tijdens de sluiting minder stress ervaarden, kinderen die minder uur naar de kinderopvang gingen na de sluiting en kinderen uit een éénoudergezin ervaarden meer stress bij de terugkeer. Voor ouders werd gevonden dat moeders, ouders die minder stress ervaarden tijdens de sluiting en ouders met meer verlatingsangst en angst voor het coronavirus meer stress ervaarden bij de terugkeer. Stress van ouders en kinderen bij de terugkeer hingen samen. De resultaten geven aanknopingspunten voor professionals De resultaten geven aanknopingspunten voor professionals voor een adequate ondersteuning van kinderen bij de terugkeer naar het kinderdagverblijf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.