Universiteit Leiden

nl en

Workshop en lezing over legal mobilization

Belangenorganisaties lijken in toenemende mate de gang naar de rechter te vinden of op andere manieren het recht aan te wenden als middel voor maatschappelijke verandering. Afgelopen zomer was Rowie Stolk, promovenda bij de afdeling Staats- en bestuursrecht, spreker bij de workshop ‘Legal mobilization and democracy in Europe’ die werd georganiseerd bij EUI.

Voor belangenorganisaties lijkt de Europese dimensie in hun processtrategieën steeds belangrijker te worden. Niet alleen doen belangenorganisaties vaak een beroep op Europese regels; zij lijken ook steeds strategischer om te gaan met de wisselwerking tussen de Europese en nationale dimensie. Rowie ging in haar presentatie in op legal mobilization als strategie voor democratische inclusiviteit, waarbij onder andere werd gekeken naar procedeerstrategieën van belangenorganisaties die binnen het Nederlandse poldermodel niet vanzelfsprekend een ‘seat at the table’ hebben.

Daarnaast stonden binnen de workshop thema’s centraal als (1) de relatie tussen de democratie en legal mobilization, met speciale aandacht voor de betekenis van representativiteit. Daarnaast werd, onder andere door Rowie, gesproken over (2) legal mobilization als middel om democratische inclusiviteit te promoten op terreinen die worden gekenmerkt door machtsassymetrie (zoals de rechten van minderheden of bescherming van het milieu/het klimaat). Verder werd stilgestaan bij (3) legal mobilization tegen de liberale democratie, met een focus op het gebrek van het recht als instrument voor authoritarianism, en (4) de inzet van legal mobilization als middel om de rechtsstaat te beschermen.

Scott Cummings, Robert Henigson Professor of Legal Ethics aan UCLA School of Law en Fulbright-Schuman Distinguished Chair aan EUI, was één van de organisatoren van de workshop. Hij reisde afgelopen zomer af naar Leiden om hier op te treden als keynote speaker bij het congres ‘Courts as an Arena for Social Change’. Daarnaast verzorgde hij voor de Afdeling Staats- en Bestuursrecht een lezing over legal mobilization binnen de labor movement in Los Angeles, waarbij de wisselwerking tussen de verschillende overheidslagen en de dynamiek tussen state courts en federal courts inspiratie bood voor het denken over legal mobilization binnen de Europese meerlagige rechtsorde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.