Universiteit Leiden

nl en

Elise Swart ontvangt subsidie om leesbegrip te gaan verbeteren

Elise Swart gaat systematisch het effect van verschillende typen feedback op leesbegrip onderzoeken gesteund met een subsidie van het Stichting Elise Mathilde Fonds en het Leids Universiteits Fonds. Feedback kan namelijk een effectieve instructiemethode zijn, maar de effectiviteit ervan hangt sterk af van de wijze waarop feedback is vormgegeven. De verwachte resultaten bieden praktische handvatten voor instructie om begrijpend leesproblemen op te lossen en helpen te voorkomen.

Leesbegrip is van essentieel belang voor onderwijssucces. Echter, het aantal kinderen met leesproblemen stijgt al jaren. Van de 15-jarigen in Nederland haalt 24% niet het basale niveau dat nodig is om te kunnen leren van teksten. De noodzaak voor het ontwikkelen van kennis over effectieve instructiemethoden om leesbegrip te verbeteren is dus onmiskenbaar. Dit betreft instructiemethoden om zowel tekstbegrip, ofwel het leren van teksten, te ondersteunen als om leerlingen begripsvaardigheden aan te leren die zij kunnen inzetten bij het lezen van nieuwe teksten. 

Recente literatuurstudies, waaronder twee van Elise Swart en haar collega’s, hebben aangetoond dat feedback een effectieve instructiemethode kan zijn, maar dat de effectiviteit sterk afhangt van de wijze waarop feedback is vormgegeven. 

Elise Swart werkt als universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in juni 2021 aan de Universiteit Leiden met haar dissertatie “Mind the reading mind: a multifaceted and methodologically diverse approach to investigating the role of attentional control and feedback in reading comprehension”. 

Lees meer over Elise Swart ››

Kijken naar effectiviteit

Het onderzoeksproject van Elise Swart is een eerste, unieke, aanzet om systematisch het effect van verschillende typen feedback - qua timing en omvang van de feedback - op leesbegrip te onderzoeken. Daarbij kijkt ze naar de effectiviteit voor zowel het ondersteunen van het begrip van een tekst als voor het aanleren van algemene begripsvaardigheden die ingezet kunnen worden bij het lezen van nieuwe teksten.

De verwachte resultaten bieden praktische handvatten voor het vormgeven van instructie ter preventie en remediëring van begrijpend leesproblemen. Het project sluit aan bij de toenemende behoefte aan evidence-based instructiemethoden voor het leesonderwijs en vormt een startpunt voor de ontwikkeling van een onderzoekslijn gericht op korte- en langetermijneffecten van feedback op leesbegrip.

Over het Leids Universiteits Fonds

Het LUF beheert een aantal Fondsen op Naam, waaronder het Stichting Elise Mathilde Fonds, waarvoor jaarlijks een subsidieronde wordt georganiseerd. Deze fondsen subsidiëren bijzondere wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten van wetenschappers van de Universiteit Leiden, vaak op een specifiek omschreven wetenschapsgebied. Het gaat, met een enkele uitzondering, om subsidies tussen € 2.600 en € 35.000. Lees meer ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.