Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Leidt feedback gericht op tekstbegrip tot het gebruik van leesstrategieën of veranderingen in de attitude van lezers? Een meta-analyse

In onze eerdere meta-analyse (Swart et al., 2019) toonden we aan dat door het geven van feedback gericht op tekstbegrip meer van teksten geleerd wordt. Tot dusver werden de verschillen in de effecten van feedback verklaard door verschillen in timing van feedback en de hoeveelheid informatie in de feedback. In de huidige meta-analyse analyseerden we of door feedback cognitieve (leesstrategieën) en affectieve (leesattitude) processen kunnen worden geactiveerd.

Auteur
Elise Swart, Thijs Nielen & Marga Sikkema-de Jong
Datum
22 februari 2022
Links
Bekijk de meta-analyse

Feedback gericht op tekstbegrip had een positieve en significante invloed op het gebruik van leesstrategieën (g+ = 0,61) en op begrijpend lezen (g+ = 0,34). Bovendien was de grootte van het effect op het gebruik van leesstrategieën positief gerelateerd aan de grootte van het effect op begrijpend lezen. Feedback gericht op tekstbegrip had geen invloed op de attitude van lezers ten opzichte van de leestaak. Ook werd in deze studies geen significant effect van feedback op begrijpend lezen gevonden.

Feedback gericht op tekstbegrip helpt leerlingen om leesstrategieën vaker en/of efficiënter toe te passen, zelfs wanneer ze nieuwe teksten lezen zonder de hulp van feedback. Deze transfer van geoefende leesstrategieën bevordert vervolgens begrijpend lezen. Vanwege het schaarse aantal studies moeten de resultaten van de huidige meta-analyse worden geïnterpreteerd als een oproep aan het veld om studies uit te voeren waarin affectieve processen in relatie tot feedback gericht op tekstbegrip in samenhang worden bestudeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.