Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Het effect van feedback op begrijpende leesvaardigheid van basisschoolleerlingen

In dit project werken studenten van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Valencia gezamenlijk aan een onderzoeksvraag op het gebied van de effectiviteit van feedback om leesbegrip te verbeteren. Studenten doen dit in het kader van hun masterscriptie, die zij elk individueel schrijven op basis van de data die zij gezamenlijk verzamelen binnen het onderzoek.

Contact
Elise Swart
Financiering
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De studenten werken onder begeleiding van een Nederlandse en Spaanse onderzoeker met ervaring en expertise op het gebied van onderzoek naar de effectiviteit van verschillende soorten feedback op de ontwikkeling van leesbegrip.

De eindproducten van het samenwerkingsproject zijn

  1. de gezamenlijk ontwikkelde onderzoeksmaterialen (de teksten, vragen en feedback en de begripstaken waarmee de basisschoolleerlingen in het onderzoek werken) en
  2. een geïntegreerd databestand met alle onderzoeksgegevens die de studenten van de Universiteit van Valencia en de Universiteit Leiden gezamenlijk hebben verzameld.

Op het project werken 4 van onze MA-studenten samen met één Spaanse student. Onze studenten werken aan de dataverzameling voor het onderzoek op Nederlandse scholen, de Spaanse student zal zich bezighouden met het programmeren van/werken met de software van de onderzoeksgroep uit Valencia de we zullen gebruiken binnen het onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.