Universiteit Leiden

nl en

Factsheet uithuisplaatsingen kinderen opgesteld

Op verzoek van het parlement hebben prof. Marielle Bruning, dr. Kartica van der Zon (afdeling Jeugdrecht), prof. Lenneke Alink en dr. Sabine van der Asdonk (Pedagogische Wetenschappen) een factsheet opgesteld over uithuisplaatsingen.

Er is in de media en het publieke debat veel aandacht voor zorgen over uithuisplaatsingen van kinderen. In de factsheet zijn knelpunten bij uithuisplaatsingen belicht vanuit gedragswetenschappelijk (pedagogisch) en juridisch perspectief. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige stand van zaken is als het gaat om wetenschappelijke kennis die betrekking heeft op uithuisplaatsingen.

Zo blijkt dat het gebrek aan rechtsbescherming het belangrijkste knelpunt is voor burgers die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. Gedragswetenschappelijk onderzoek laat zien dat uithuisplaatsingen, hoewel in sommige gevallen noodzakelijk, vaak niet tot de gewenste verbeteringen in de ontwikkeling van het kind leiden en dat juist stabiliteit en veiligheid voor kinderen van uiterst belang zijn.

In de factsheet worden ook concrete aanbevelingen gedaan. Op 12 mei 2022 vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over uithuisplaatsingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.