Universiteit Leiden

nl en

Rowie Stolk wint Meijersprijs

De Meijersprijzen worden jaarlijks uitgereikt voor het beste gepubliceerde artikel per facultair onderzoeksprogramma. Rowie kreeg de prijs voor haar bijdrage aan het programma ‘The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance’ met het artikel ‘Wie zijn zij…?! De representativiteit van procederende belangenorganisaties’ in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2020/8, p. 472-480.

Rowie schreef dit artikel in het kader van haar proefschriftonderzoek naar procederende belangenorganisaties. Veel van de meest spraakmakende rechtszaken tegen de overheid van de afgelopen jaren zijn gevoerd door belangenorganisaties, zoals de klimaatzaak, de avondklokzaak en de stikstofzaken. Met haar onderzoek beoogt Rowie antwoord te geven op de vraag wat de legitimiteit en effectiviteit is van belangenorganisaties die procederen tegen de overheid.

Een belangrijk aspect hiervan betreft de representativiteit van belangenorganisaties. Dit vormt het onderwerp van het artikel waarvoor zij de Meijersprijs heeft gewonnen. Waar het Burgerlijk Wetboek sinds kort een expliciet representativiteitsvereiste kent voor belangenorganisaties is dat in het bestuursrecht niet het geval. Wel wordt dit in de literatuur veelvuldig bepleit. Want zijn die belangenorganisaties eigenlijk, wie gaan daarachter schuil en op hoeveel maatschappelijk draagvlak kunnen zij rekenen? Kortom: wat rechtvaardigt dat een bepaalde belangenorganisatie in rechte de belangen mag vertegenwoordigen van een bepaalde groep burgers of zelfs de samenleving als geheel?

In haar interdisciplinaire artikel onderzoekt Rowie wat de betekenis is van het begrip representativiteit en in hoeverre sociaalwetenschappelijke en Amerikaanse inzichten het Nederlandse bestuursrechtelijke debat kunnen verrijken. Zij komt tot de conclusie dat een one-size-fits-all benadering niet volstaat, maar dat een zinvolle invulling van representativiteit rekening dient te houden met de aard van de belangenbehartiging. Of en in welke vorm een representativiteitsvereiste wenselijk is, hangt bovendien nauw samen met de rol die we belangenorganisaties in het recht willen toekennen. Daarmee raakt representativiteit aan de vraag voor wie en welke belangen het proces bij de bestuursrechter open zou moeten staan.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.