Universiteit Leiden

nl en

Reijer Passchier over de disbalans binnen Trias Politica en Big Tech

Wat is de consequentie van digitalisering en AI voor het functioneren van onze constitutie? Reijer Passchier, universitair docent Staats- en bestuursrecht, waarschuwt in Leidraad dat digitalisering de uitvoerende overheid nog meer macht geeft, zodat het parlement en de rechtspraak achterblijven. Ook waarschuwt hij voor de macht van Big Tech.

Op dit moment profiteert vooral de uitvoerende macht van digitale technologie, bijvoorbeeld dankzij Artificiƫle Intelligentie. AI wordt binnen de publieke sector al op heel veel plekken ingezet: om fraude op te sporen, om het risico van schooluitval te bepalen, om te betrouwbaarheid van WOZ-waardes te schatten en ga zo maar door. De rechterlijke macht en parlement blijven daarbij achter. De reeds bestaande disbalans binnen trias politica wordt daardoor alleen maar groter.

Volgens Passchier zou er meer multidisciplinair moeten worden samengewerkt en zou naar Duits voorbeeld een speciaal bureau voor Technology Assessment moeten worden opgericht. Dit bureau zou Kamerleden moeten ondersteunen bij hun controlerende en wetgevende taken, door in te schatten wat voor impact nieuwe technologie, en wetgeving daarover, zal hebben op de samenleving. 

Ook waarschuwt Reijer voor de macht van Big Tech en de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van burgers.

Lees het volledig artikel in Leidraad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.