Universiteit Leiden

nl en

Master Jeugdrecht 10 jaar

De master Jeugdrecht gaat haar tweede lustrum in en dat werd bij de start van het nieuwe collegejaar 2021-22 ingeluid met een feestelijke masteropening. Daarbij mochten gebak en ballonnen natuurlijk niet ontbreken. Studenten en docenten konden fysiek aanwezig zijn en andere geïnteresseerden konden meekijken via een livestream.

Traditiegetrouw begon de middag met een warm welkom van prof. mr. drs. Mariëlle Bruning. Daarbij stipte ze enkele actuele thema’s in het jeugdrecht aan, waarmee ze het belang van het opleiden van jeugdrechtjuristen benadrukte. Ook mastercoördinator mr. dr. Kartica van der Zon verwelkomde de nieuwe studenten, die het was gelukt om via de selectie een plekje te verkrijgen bij de opleiding, die nog nooit zoveel aanmeldingen kreeg en jaarlijks plaats heeft voor 50 studenten. De inhoudelijke lezingen werden verzorgd door mr. Chrisje Sandelowsky-Bosman van de afdeling Jeugdrecht over haar onderzoek naar de rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao en door mr. Germa Lourens van Nidos, een organisatie die minderjarige alleenstaande vreemdelingen begeleidt. Zij vertelde over het belang van Europese en nationale rechtspraak, rechtszaken en samenwerking daarbij met de wetenschap, waardoor nieuwe uitspraken kunnen worden uitgelokt die de positie van deze minderjarigen verbetert. Verder maakten de studenten kennis met de studievereniging Liberi en de alumnivereniging. Ter gelegenheid van het tienjarig lustrum vertelden enkele alumni in een vlog over hun ervaringen met de master Jeugdrecht en de belangrijkste lessen die zij vanuit de master hebben meegenomen naar de praktijk. De masteropening werd afgesloten met een gezellige borrel waar werd geproost op dit lustrum en op een nieuwe start van het onderwijs in Leiden na een lange periode van online onderwijs vanwege corona. Op naar een prachtig lustrumjaar en naar de volgende tien jaar master jeugdrecht!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.