Universiteit Leiden

nl en

Gezamenlijk onderzoek Sociaal Recht en Economie gepubliceerd bij Netspar

De afdelingen Sociaal Recht en Economie hebben hun handen ineen geslagen om tot een oplossing in de bestaande genderkloof in Nederlandse pensioenen te komen.

Eerder ontvingen de onderzoekers Suzanne Kali (Sociaal Recht), Jim Been (Economie), Marike Knoef (Economie) en Albert van Marwijk Kooy (Sociaal Recht) een Netspar Topicality-subsidie om dit interdisciplinaire onderzoek uit te voeren. Inmiddels zijn de resultaten terug te vinden in een Netsparpublicatie en een Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting. Middels Netspar, het internationale netwerk op het gebied van pensioenen, bereikt het onderzoek zowel academici, beleidsmakers, toezichthouders, als pensioenfondsen, banken en verzekeraars. 

In het onderzoek 'Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: de gender gap in Nederlandse tweedepijlerpensioenen' komen de onderzoekers tot de conclusie dat vrouwen gemiddeld genomen 40 procent minder pensioen ontvangen dan mannen. Daarmee staat Nederland internationaal in de top met de grootste pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Deze kloof wordt grotendeels veroorzaakt door het werkgerelateerde tweedepijlerpensioen en het feit dat vrouwen gemiddeld minder uren werken dan mannen en doorgaans in sectoren werkzaam zijn waar pensioenregelingen minder genereus zijn.

Geen eenvoudige oplossing

Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor het dichten van de genderkloof binnen de Nederlandse tweedepijlerpensioenen, concluderen de onderzoekers. Allereerst is het niet waarschijnlijk dat de kloof de komende twintig jaar wordt gedicht als het tempo van convergentie niet toeneemt. Ten tweede zijn er geen simpele wettelijke oplossingen voorhanden om de genderkloof te dichten. Een systeem van ongelijke pensioenopbouw waarin vrouwen worden gecompenseerd voor hun geringere participatie lijkt bijvoorbeeld niet haalbaar.

Volgens de onderzoekers kan de genderpensioenkloof mogelijk verkleind worden door verruiming van verlofmogelijkheden voor vaders en ouders, zodat moeders minder door zorgtaken worden gehinderd om te werken, en door een verhoging van de pensioenopbouw tijdens perioden van ouderschapsverlof en informele zorg. Ook is het van belang dat vrouwen die minder willen gaan werken goed geïnformeerd worden over wat dit betekent voor hun pensioen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.