Universiteit Leiden

nl en

Behandeling verbeteren voor pasgeboren baby’s met sepsis

De onderzoeksgroep van farmacoloog Coen van Hasselt heeft meegewerkt aan een studie die is gepubliceerd in het toonaangevende Lancet Infectious Diseases. Het internationale team bracht de behandeling met antibiotica van de levensbedreigende ontstekingsreactie sepsis bij pasgeboren baby’s in kaart in landen met een laag- en middeninkomen. De onderzoekers hopen zo de behandeling te kunnen verbeteren.

Sepsis is een levensbedreigende ontstekingsreactie die veroorzaakt wordt door bacteriële infecties. Het is een belangrijke oorzaak van kindersterfte bij pasgeboren baby’s, met name in landen met een laag- en middeninkomen.

Grootschalige studies ontbreken

De groep van Coen van Hasselt van het Leiden Academic Centre for Drug Research was betrokken bij het grote internationale samenwerkingsverband BARNARDS. De onderzoekers brachten de behandeling met antibiotica van sepsis bij pasgeborenen beter in kaart, met als uiteindelijk doel om de behandeling te verbeteren. Van Hasselt: ‘Alhoewel er verschillende grote studies in bijvoorbeeld Europa en de VS zijn gedaan naar de behandeling van neonatale sepsis, ontbraken dergelijke grootschalige studies voor laag- en middeninkomen landen.’

Coen van Hasselt: ‘Heel inspirerend om bij te dragen aan zo’n grootschalige samenwerking.’

Advies van Wereldgezondheidsorganisatie niet optimaal

In de studie onderzocht het team een grote groep pasgeboren in verschillende laag- en middeninkomenlanden. Daarnaast keken de onderzoekers naar mogelijke oorzaken die het succes van antibioticatherapie bij neonatale sepsis kunnen beïnvloeden. Ze brachten drie aspecten nauwkeurig in kaart: de gezondheidstoestand van de patiënten, de gebruikte antibioticatherapie en de eigenschappen van de gevonden bacteriën die sepsis veroorzaken.

Van Hasselt: ‘In veel laag- en middeninkomen landen zien we dat antibioticaresistentie echt een enorm probleem vormt voor goede behandeling. Zo vonden wij in deze studie dat een antibioticatherapie die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert waarschijnlijk niet optimaal is. Het gaat om de behandeling met het medicijn ampicilline-gentamicine.’

Praktische redenen zitten succes in de weg

Van Hasselt en promovendus Feiyan Liu gebruikten wiskundige modellen om te onderzoeken welke van de gebruikte antibioticabehandelingen de meeste kans van slagen heeft. Van Hasselt: ‘Er bestonden grote verschillen tussen landen voor wat betreft de gebruikte antibiotica en de mate van antibioticaresistentie. En dus verschilde ook het behandelsucces. Hierbij spelen praktische redenen een belangrijke rol, zoals de houdbaarheid van het geneesmiddel, maar met name ook de kosten van de behandeling die patiënten vaak zelf moeten betalen.’

Advies voor andere behandelingen

Op basis van deze studie stelt het team alternatieve behandelstrategieën voor die mogelijk effectiever zijn om sepsis bij baby’s te behandelen. Hierin namen de onderzoekers niet alleen de mate van resistentie mee, maar ook de beschikbaarheid en de kosten van geneesmiddelen. Verder onderzoek is nodig, aldus de onderzoekers.

‘Het was heel inspirerend om een bijdrage te leveren aan zo’n grootschalig internationaal samenwerkingsverband en we hopen dat deze studie kan helpen om stappen te zetten in de behandeling van sepsis bij baby's,’ sluit Van Hasselt af. 

Paper
Kathryn M Thomson et al. Effects of antibiotic resistance, drug target attainment, bacterial pathogenicity and virulence, and antibiotic access and affordability on outcomes in neonatal sepsis: an international microbiology and drug evaluation prospective substudy (BARNARDS), Lancet Infectious Diseases (9 augustus, 2021)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.