Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden doet onderzoek naar de wenselijkheid tot invoering van een Centraal Aandeelhoudersregister

Dit onderzoek naar het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) is uitgevoerd door de Universiteit Leiden (Instituut Privaatrecht),mede op verzoek van enkele financiële instellingen. Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de discussie over de invoering van een CAHR.

Uit het onderzoek komt naar voren dat invoering van het bij de Tweede Kamer (sedert 2017) aanhangige Initiatiefwetsvoorstel tot instelling van een niet openbaar toegankelijk, maar wel betrouwbaar centraal aandeelhoudersregister - naast een complementaire bijdrage aan misbruikbestrijding,  bevordering van rechtszekerheid (aandelenkadaster) en modernisering - ook aanzienlijke economische voordelen kan hebben, zoals digitalisering van aandelen in BV’s. Zo kan digitalisering leiden tot een efficiëntere kapitaal-infrastructuur voor het MKB en als instrument dienen voor medewerkersparticipatie en crowdfunding. Bovendien kan er met een CAHR op kosten en andere administratieve lasten worden bespaard.

Lees het rapport hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.