Universiteit Leiden

nl en

Niek Zaman

Hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht

Naam
Prof.mr.drs. D.F.M.M. Zaman
Telefoon
+31 71 527 7880
E-mail
d.f.m.m.zaman@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. Zaman is sinds 2013 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht.

Meer informatie over Niek Zaman

D.F.M.M. (Niek) Zaman studeerde begin 1977 in het notarieel recht af aan de Universiteit Leiden. Vervolgens is hij aan dezelfde Universiteit afgestudeerd in de Vrije Studierichting  Rechtsgeleerdheid (1984), met als hoofdvak arbeidsrecht. In 1977 trad hij in dienst als kandidaat-notaris bij een advocaten- en notariskantoor (Loeff & Van der Ploeg) te Rotterdam, één van de voorgangers van het huidige kantoor Loyens & Loeff N.V. Sedert 1 januari 1987 is hij partner en notaris bij dit kantoor en als zodanig werkzaam te Rotterdam in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en de estate planning. In 1980 en in 1984 liep hij nog uitgebreide stages in respectievelijk Duitsland en Amerika.

Sedert 1 september 2006 is hij bijzonder hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij sedert 1 september 2013 gewoon hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Zaman heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Zo is hij als mede-auteur betrokken bij een aantal boeken onder andere op het gebied van fusies en splitsingen en de stichting en vereniging. Hij was lid en voorzitter van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (2000-2009) en is thans lid van de Commissie Vennootschapsrecht, een adviesorgaan van de Minister van Veiligheid en Justitie (sedert 2009). Verder maakt hij deel uit van de redacties van: SDU Commentaar Ondernemingsrecht, JBN en TvOB. Daarnaast vervult hij nog een aantal maatschappelijke bestuursfuncties.


Oratie

Op 20 maart 2015 heeft prof.dr. Zaman zijn benoeming aanvaard als hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht.
Hieronder volgt een introductie op zijn oratie (met als kernvraag: "What is the impact of corporate law on the economy?").


 

Hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Hoogleraar Notarieel Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.16

Contact

Publicaties

 • Raad van Advies Nederlandsche Tafelronde Lid Raad van Advies
 • SDU Commentaar Ondernemingsrecht Lid Redactie
 • Stichting Non Sordent in Undis 1815 - 2015 Bestuurslid
 • The Young Pianist Foundation Bestuurslid Stichting YPF
 • Werkgroep Personenvennootschappen Lid
 • Stichting Eemland Bestuurslid
 • Pieter de Joode Stichting Bestuurslid
 • Stichting Administratiekantoor Fidejo Bestuurslid
 • Ministerie van Justitie Lid Commissie Vennootschapsrecht
 • SDU Uitgevers Lid redactie SDU Commentaar Ondernemingsrecht
 • Stichting Raad van Toezicht tot Bevordering der Notariële Wetenschap Lid Raad van Toezicht
 • Molengraaff Instituut voor privaatrecht van de Universiteit Utrecht Bijzonder hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht
 • TVOB Lid redactie TVOB
 • Stichting Administratiekantoor Brink Beheer Bestuurslid
 • Adviesraad PE-Academy Notarissen Lid Adviesraad