Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe Leidse medewerkers voor online tijdschrift HERO

Sinds januari 2021 zijn Gert-Jan Boon (onderzoeker), Joy Estevaõ en Michelle Regnery (studenten) aangesteld als medewerkers bij het online platform en tijdschrift HERO. Zij gaan zich richten op het signaleren van internationale ontwikkelingen en publicaties op het terrein van het herstructureringsrecht.

HERO is een acroniem dat staat voor Herstructurering en Recovery Online. Als online uitgave richt HERO zich op juridische en bedrijfseconomische professionals en academici die te maken hebben met herstructurering, recovery, insolventie, waardering en daaraan gerelateerde onderwerpen. Met de inwerkingtreding van de WHOA kent de Nederlandse herstructureringspraktijk sinds januari 2021 een belangrijk instrument op dat terrein. In aansluiting op deze ontwikkeling biedt HERO in brede zin op dat terrein zowel als juridische en bedrijfseconomische informatie.  

Internationale perspectieven

HERO zoekt in haar publicaties nadrukkelijk verbinding met internationale ontwikkelingen in onderzoek en de juridische praktijk. Het herstructureringsrecht is de afgelopen jaren veel in beweging, zowel in Europa – in het bijzonder door de EU Richtlijn Preventieve Herstructurering (2019/1023) – als daarbuiten. Gert-Jan, Joy en Michelle zullen actuele internationale ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en publicaties signaleren voor HERO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.