Universiteit Leiden

nl en

Marc Broekema beëdigd als raad in Ondernemingskamer van Gerechtshof Amsterdam

Op 29 oktober 2020 is dr. Marc Broekema RV, werkzaam voor de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, bij koninklijk besluit beëdigd tot raad (plaatsvervangend deskundig lid) in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Marc Broekema

De Ondernemingskamer is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het Gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen. Dit kunnen geschillen zijn tussen het bestuur, de raad van commissarissen, de aandeelhouders, of de werknemers.

Tot het takenpakket van de Ondernemingskamer behoort onder meer het enquêterecht, de geschillenregeling, de uitkoopprocedure, de jaarrekeningprocedure, en beroep van de ondernemingsraad tegen een besluit van de ondernemer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.