Universiteit Leiden

nl en

Conferentie 'Leadership in Progress: Science meets Practice' - Een Terugblik

Op 15 oktober 2020 verzamelden internationale wetenschappers, vertegenwoordigers uit de praktijk en studenten zich online bij het Leiden Leadership Centre voor de conferentie ‘Leadership in Progress: Science meets practice’. Samen met gerenommeerde sprekers uit de wetenschap, politiek en de ambtelijke top kwam een multidisciplinaire uitwisseling tot stand waarmee het onderzoek naar en de ontwikkeling van publiek leiderschap een belangrijke impuls kreeg.

De inzet van publiek en politiek leiderschap draagt sterk bij aan het begrijpen en oplossen van de actuele en complexe vraagstukken in onze samenleving. De focus ligt veelal op beleid, structuur, systemen en regelgeving, maar die alleen bieden onvoldoende antwoord. Tegelijk weten we nog relatief weinig over publiek leiderschap en de ontwikkeling ervan. Betere samenwerking tussen zowel verschillende wetenschappelijke disciplines als met de praktijk is daarom onmisbaar om publiek leiderschap verder te brengen. Het Leiden Leadership Centre zet zich hiervoor nadrukkelijk in en organiseerde voor de gelegenheid een conferentie met het internationale academische PUPOL Network voor publiek en politiek leiderschap. Dankzij een bijdrage van het Leids Universitair Fonds (LUF) kon de ‘Science meets practice’ bijeenkomst vorm krijgen.

Benieuwd naar de uitdagingen en inzichten die tijdens de conferentie besproken zijn? Lees het hier!

“COVID-19 does not only pose new challenges to leadership in healthcare. It also underlines the importance of those leadership challenges that were already there.” Dr. Eduard Schmidt & Jacqueline Kuyvenhoven, ‘Leadership in Times of Crisis’

Leiderschap in de praktijk

Prof. Arjen Boin sprak met minister Sander Dekker over diens leiderschap. Dekker benadrukte het belang van het betrekken van collega’s, en externen, bij het nemen van beslissingen, en voor een reflectie op de waarden en principes die aan een beslissing ten grondslag (kunnen) liggen. Het samen bespreken van complexe cases zorgt voor een beter resultaat én voor goede onderlinge verhoudingen. Sorry zeggen wanneer dat nodig is, is dan ook geen zwakte, maar juist een kracht. Bij dit alles is het cruciaal om te onderscheiden dat leiderschap niet door middel van een trucje geleerd kan worden; het valt en staat bij vaardigheden. Dat is dan ook waar leiderschapsontwikkeling aan moet bijdragen.

“Public leadership is about being MAD: Making a Difference” René de Jong & Lara van Osch, ‘Are you MAD enough?’

Charisma en nieuw publiek leiderschap

Van (publieke) leiders wordt verwacht dat zij charismatisch zijn. Maar: wat is charisma eigenlijk, en hoe kunnen we charisma meetbaar maken? In zijn lezing gaf Prof. John Antonakis antwoord op deze vragen. Volgens Antonakis kan charisma een belangrijke bijdrage leveren aan het publieke belang. Zo kunnen charismatische leiders gewenst collectief gedrag van burgers stimuleren. Binnen de huidige omstandigheden kan charisma helpen om burgers aan te moedigen zich te houden aan corona-maatregelen, en zo publieke gezondheid bevorderen.

Paneldiscussie wetenschap en praktijk

Hoe kunnen we publiek leiderschap vooruitbrengen – in samenwerking tussen wetenschap en praktijk?’ Deze vraag stond centraal in de paneldiscussie van ‘Leadership in Progress: Science Meets Practice’. In dit gesprek deelden wetenschappers Sandra Groeneveld (Universiteit Leiden) en Arnold Bakker (Erasmus Universiteit Rotterdam) en professionals Sandra Kompier (Nationale Politie) en Marjolein Voslamber (Bureau Algemene Bestuursdienst) hun visie op dit vraagstuk.

Publiek leiderschap ligt onder een vergrootglas. In een steeds complexer wordende wereld wordt er veel van leiderschap verwacht. Binnen de praktijk bestaat daarom een grote vraag naar nieuwe wetenschappelijke inzichten die gebruikt kunnen worden ten behoeve van leiderschapsontwikkeling.

Samenwerking tussen praktijk en wetenschap is echter niet altijd gemakkelijk; zo zijn verantwoordelijkheden en rollen niet altijd duidelijk, is informatiedeling niet altijd mogelijk door interne regelgeving, en vergt samenwerking veel afstemming.

Toch zijn de panelleden het onverdeeld eens over de meerwaarde van samenwerking. Voor wetenschappers biedt de praktijk waardevolle data en aanknopingspunten voor nieuwe onderzoeksvragen. Wetenschappelijke inzichten voeden vervolgens de praktijk met nieuwe perspectieven op leiderschap. Zo kunnen publieke organisaties hun organisatie-netwerk uitbreiden én actuele kennis binnenhalen.  Om leiderschap in organisaties te verbeteren, is een goede samenwerking tussen wetenschap en praktijk dus cruciaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.