Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar mondiaal burgerschap gestart in samenwerking met NCDO

Op initiatief van de Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) start de Universiteit Leiden met een onderzoek naar mondiaal burgerschap.

Chrisje Sandelowsky-Bosman

Per september 2020 is Chrisje Sandelowsky-Bosman (LL.M.) gestart als promovenda aan de Universiteit Leiden op het gebied van mondiaal burgerschap. Haar onderzoek wordt gefinancierd door NCDO en de Universiteit Leiden. Vanuit de Universiteit Leiden wordt zij begeleid door prof. Ton Liefaard, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en UNICEF-hoogleraar kinderrechten, en prof. Judi Mesman van de faculteit Governance and Global Affairs, decaan van Leiden University College The Hague (LUC) en hoogleraar in de interdisciplinaire studie van maatschappelijke uitdagingen.

NCDO is opgericht in 1970 en leverde sindsdien voor Nederlandse burgers, bedrijven en overheden een bijdrage aan het inzicht in, de kennis over en betrokkenheid bij (de rol van Nederland bij) duurzame mondiale ontwikkeling. NCDO heeft haar uitvoerende werkzaamheden in 2017 beëindigd. Zij steunt in de afwikkeling van haar werkzaamheden enkele projecten waaronder dit promotieonderzoek naar mondiaal burgerschap. Chrisje Sandelowsky-Bosman zal onderzoeken hoe het begrip mondiaal burgerschap zich sinds 1970 heeft ontwikkeld in de wetenschap en praktijk in Nederland, welke verantwoordelijkheden hieruit voortvloeien voor de Nederlandse overheid en andere actoren, en hoe mondiaal burgerschap wordt beleefd door verschillende groepen burgers. Het onderzoek beoogt beter inzicht te krijgen in het ‘veld’ waarbinnen mondiaal burgerschap zijn uitwerking zou moeten hebben, ook in het licht van de internationale ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.

Chrisje Sandelowsky-Bosman voltooide in 2017 de advanced master European and International Human Rights Law aan de Universiteit Leiden, waarna zij als junior onderzoeker voor de Leidse afdeling Jeugdrecht werkte. Daarvoor heeft zij twee jaar vrijwillig gewerkt in New York als paralegal voor Sanctuary for Families, een stichting die slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel bijstaat. Voordat ze naar New York verhuisde, is zij vijf jaar advocaat geweest in Nederland en specialiseerde zij zich in het ondernemings- en arbeidsrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.