Universiteit Leiden

nl en

Iris Vermeiden schrijft AB-annotatie over verenigbaarheid kentekenparkeersysteem in Amsterdam met art. 8 EVRM

Masterstudent Iris Vermeiden schreef onder begeleiding van prof. Tom Barkhuysen en mr.dr. Michiel van Emmerik een annotatie in de AB, die onlangs is gepubliceerd (onder AB 2020/298).

Vermeiden bespreekt  in haar commentaar een uitspraak van de (belastingkamer) van de Hoge Raad waarin deze hoogste rechter zich buigt over de vraag of het systeem van kentekenparkeren in Amsterdam, waarbij geparkeerde auto’s door scanauto’s worden geregistreerd, in overeenstemming is met het door artikel 8 EVRM beschermde recht op privacy. Anders dan het Hof, oordeelt de Hoge Raad dat dit systeem wel een inmenging vormt op dit recht op privéleven maar dat deze inbreuk kan worden gerechtvaardigd op grond van het tweede lid van deze bepaling. In haar noot plaatst Iris Vermeiden enige kanttekeningen bij deze uitspraak en plaatst zij deze in een bredere context, zeker als het gaat om het verzamelen van gegevens die een inmenging vormen op de privacy van betrokkenen.

Deze annotatie is een van de resultaten van het vak Bestuursrecht in de Europese Rechtsorde (BER). Dit mastervak van de specialisatie Staats- en bestuursrecht werd afgelopen jaar in vernieuwde vorm gegeven. Alle masterstudenten volgden eerst een basisprogramma, waarin zij de interactie tussen het Europese recht (EU-recht en EVRM) en het Nederlandse bestuursrecht bestudeerden. Daarna volgden zij een verdiepingsdeel. Iris Vermeiden koos voor de specialisatie ‘Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht’, onder leiding van prof. Tom Barkhuysen en mr. dr. Michiel van Emmerik. Zij schreef de beste eindopdracht over de hiervoor genoemde uitspraak. Daarom was zij de student die onder begeleiding van vaste AB annotatoren Barkhuysen & Van Emmerik een  officiële annotatie voor de AB mocht schrijven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.