Universiteit Leiden

nl en

Assessor Jonatan Wirix-Speetjens kiest na turbulent jaar voor tweede termijn

Na een turbulent eerste jaar als assessor begint Jonatan Wirix-Speetjens in september aan een tweede termijn: ‘In mijn tweede jaar hoop ik als assessor pas écht daadkrachtig worden’, aldus Jonatan. We vroegen hem naar zijn ervaringen van het afgelopen jaar en zijn plannen voor komend studiejaar.

Jonatan Wirix-Speetjens

De meerwaarde van een tweede termijn

‘Door de pandemie konden veel van mijn plannen in de koelkast, dus de keuze voor een tweede termijn als assessor was voor mij eigenlijk niet meer dan logisch. Maar, ik ben er ook van overtuigd dat ik in een tweede termijn bepaalde plannen beter kan uitwerken en kan laten landen, en dus echt daadkrachtig kan worden. Een tweede jaar zorgt ook voor meer continuïteit: je opereert in plaats van enkel op facultair namelijk ook op universitair niveau. Daar lopen bepaalde processen op een veel langere termijn, dus dan heeft een tweede termijn ook zeker meerwaarde.’

Assessor in tijden van COVID-19

‘Als assessor in tijden van corona had ik eigenlijk een aangepast takenpakket. Aandachtspunten voor mezelf waren: warm communiceren, laten weten dat je er bent (op afstand), en rekening houden met studenten in moeilijke omstandigheden.’

‘De Healthy University @Home, het online zetten van een aantal modules van de e-POPcorner, het filmpje van decaan Mark Rutgers en mij, en de gezamenlijke succeswens met de vice-decanen aan het begin van de tentamenperiode zijn voorbeelden van die warme communicatie waarmee we studenten een hart onder de riem wilden steken. Maar ook is de frequentie van de overleggen met student-leden in opleidingsbesturen opgetrokken en hebben we er voor gezorgd dat de Humanities Think Tank, die volledig uit studenten bestaat, over toekomstige plannen kon meedenken. Op die manier werd de studentenmening ook meegenomen bij beslissingen die soms heel snel moesten worden genomen. Dankzij het goede contact met en een spreekuur voor student-leden in opleidingsbesturen, kon informatie snel gedeeld en opgehaald worden.’

‘Ik ben heel trots op onze faculteit en in het bijzonder op alle studenten omdat ze zich zo snel hebben weten aan te passen. Denk bijvoorbeeld ook aan studieverenigingen die in de eerste week van de lockdown integraal overschakelden op online activiteiten, spelletjes- en filmavonden. Het was haast alsof er niks aan de hand was, behalve dat het allemaal via het computerscherm ging.’

‘Een gedeelde identiteit als geesteswetenschappenstudenten’

‘Community building en aandacht voor de kleinere opleidingen waren aan het begin van mijn assessorschap belangrijke aandachtspunten omdat onze faculteit zo enorm divers is. Door het gemakkelijker laten verlopen van uitwisseling tussen de verschillende opleidingen, kom je al een heel eind met dat gemeenschapsgevoel. Ook de kleinere opleidingen zijn belangrijk voor het grotere geheel en er is dan ook lustig gebrainstormd over hoe we community building bij de kleinere (master)opleidingen kunnen doen toenemen. Het blijft een uitdaging om al die kleine en grote radertjes in onze faculteit samen te laten draaien, zeker op het niveau van studentmedezeggenschap, maar dat proces blijven versterken, is een opdracht waarmee ik met enorm veel aandacht en enthousiasme aan de slag wil gaan. Tenslotte liet de Humans of Humanities-film natuurlijk goed zien dat we een erg belangrijke gedeelde identiteit hebben als geesteswetenschappenstudenten, onderzoekers en docenten.’

Concrete plannen: transparantie en een stem voor studenten

‘Ik kijk ernaar uit verder te werken aan een goed en transparant systeem van studentenparticipatie. Studenten moeten elkaar weten te vinden als ze elkaar nodig hebben, maar daarvoor is een duidelijkere verdeling van taken nodig. Opleidingscommissies- en besturen, studieverenigingen, de Faculteitsraad, de Humanities Think Tank en de onlangs ontwikkelde studenten studentenklankbordgroep Diversiteit & Inclusiviteit: het zijn allemaal prachtige organen. Maar, soms verliezen we uit het oog dat ze allemaal met elkaar in contact moeten staan om effectief te kunnen werken. De stem van de studenten moet overal te horen zijn en studenten moeten ook weten welke studenten er op verschillende niveaus met die taak aan de gang gaan. Dat is nogal een uitdaging, maar eentje waar ik enorm veel zin in heb.’

Wil je meer betrokken raken bij het reilen en zeilen binnen onze Faculteit en je stem beter laten horen? Dat kan, maar hoe doe je dat precies? Jonatan staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Ook voor COVID-gerelateerde vragen kan Jonatan je wijzen op de verschillende services die de faculteit en universiteit biedt. Stuur hem een mail via assessor@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.