Universiteit Leiden

nl en

Jannemieke Ouwerkerk ontvangt Humboldt Research Fellowship

De Duitse Alexander von Humvoldt Stiftung heeft aan Jannemieke Ouwerkerk een Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Wissenshaftler toegekend voor haar project The Moral Limits of EU Criminal Law: A Rechtsguts-theory for the European Union.

Jannemieke Ouwerkerk

Het project beoogt bij te dragen aan verdere rationalisering van strafbaarstelling van gedragingen in EU-verband en weet zich geïnspireerd door de in de Duitse strafrechtsdogmatiek ontwikkelde Rechtsgutslehre (rechtsbelangentheorie). Ouwerkerk beoogt deze op nationaal strafrecht georiënteerde theorie te vertalen naar de context van het EU-strafrecht.

De onderzoeksbeurs stelt Ouwerkerk staat om gedurende een periode van in totaal zes maanden onderzoek te verrichten aan de universiteiten van Bonn en München en intensief samen te werken met aan die universiteiten verbonden wetenschappers, in het bijzonder prof. Martin Böse en prof. Helmut Satzger.

Nu de thematiek van strafbaarstelling behoort tot een van de kernthema's van het Leidse Criminal Justice onderzoeksprogramma geeft de beurs bovendien een uitstekende gelegenheid voor bredere inhoudelijke samenwerking op dit onderwerp tussen Leiden, Bonn en München.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.