Universiteit Leiden

nl en

Dit is hoe we wereldwijde milieubescherming effectiever kunnen maken

Onderzoekers van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) hebben zes topprioriteiten vastgesteld waarvoor milieu-interventies de meeste impact kunnen hebben. Ze hopen hiermee onderzoekers en beleidsmakers te helpen om het beste te halen uit de beperkte middelen en daarmee mens en planeet te beschermen.

Mensen en aarde helpen

Het onderzoeksteam, geleid door Laura Scherer, stelde de topprioriteiten vast op twee gebieden: mensen en de aarde. Mensen worden vertegenwoordigd door voedselzekerheid—onze meest basale behoefte—en hebben de volgende topprioriteiten: verlies van bestuivers, bodemverdichting en uitputting van voedingsstoffen. De aarde wordt vertegenwoordigd door behoud van biodiversiteit, wat een graadmeter is voor de kwaliteit van ons ecosysteem. De topprioriteiten in dit gebied zijn de verzuring van de oceanen en land- en zeegebruik. 

Laura Scherer

Laaghangend fruit

‘Deze topprioriteiten zijn om verschillende redenen veelbelovend gebieden om aan te werken,’ zegt Scherer. Ze neemt bodemverdichting als voorbeeld: het verdichten van de bodem door druk, zoals door dierenpoten of machines. Bodemverdichting maakt het moeilijk voor planten om te groeien en voor dieren om te leven. ‘Het krijgt vaak minder aandacht dan andere milieukwesties, maar er werken niet veel mensen aan en het is vrij gemakkelijk te verbeteren. Het is dus laaghangend fruit, en je houdt nog steeds middelen over voor andere milieu-interventies. De verzuring van de oceanen is daarentegen moeilijk op te lossen, maar het is ook belangrijk en er werkt bijna niemand aan. Met een hogere prioriteit kan er dus veel vooruitgang worden geboekt op dit vlak.’  

Oscar Rueda

In de afgelopen jaren heeft klimaatverandering steeds meer aandacht gekregen. ‘Men begint steeds beter de verwoestende gevolgen van klimaatverandering te begrijpen op onze aarde,’ zegt Oscar Rueda, coauteur van de studie. ‘Waar velen van ons zich minder bewust van zijn, is dat we naast de klimaatverandering nog vele andere ernstige milieu-uitdagingen hebben waarvan het effect op mens en planeet even ernstig kan zijn. Dit motiveerde ons te onderzoeken hoe we onze planeet en de mensen op de meest effectieve manier kunnen beschermen.’ 

Leven in een wereld na corona

Hun resultaten zijn misschien nog wel belangrijker in een wereld na corona, stelt Scherer. ‘Aan de ene kant geven overheden momenteel veel uit om de pandemie het hoofd te bieden, terwijl de economie te maken heeft met een recessie. Onze middelen voor de bescherming van het milieu zouden dus nog beperkter kunnen zijn, wat het belang van het stellen van prioriteiten alleen maar vergroot. 

‘Aan de andere kant kunnen overheidsprogramma's die de economie op gang brengen direct en indirect de topprioriteiten op milieugebied aanpakken. Overheden kunnen hiermee namelijk de activiteiten stimuleren die bijdragen aan het verhelpen van de topprioriteiten. Indirect geven stimuleringspakketten overheden de overhand om te onderhandelen over voorwaardelijke steun aan bedrijven en andere organisaties, waarvan de activiteiten een grote impact hebben op de topprioriteiten.’

Rueda hoopt dat hun onderzoeksresultaten worden toegepast door onderzoekers en beleidsmakers. ‘De mindset die wij voorstellen is nieuw binnen de milieubescherming en helemaal niet gemakkelijk uit te voeren, dus er is nog een lange weg te gaan. Maar we zien ons onderzoek als een eerste stap in die richting,’ concludeert hij. 

Publicatie

Laura Scherer et al. Global priorities of environmental issues to combat food insecurity and biodiversity loss. Science of The Total Environment (2020).

Tekst: Bryce Benda

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.