Universiteit Leiden

nl en

Werk en criminaliteit onder adolescenten in Finland

Anke Ramakers, Universitair docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, heeft - samen met de Finse onderzoekers Mikko Aaltonen en Pekka Martikainen - een artikel gepubliceerd, in het tijdschrift 'Advances in Life Course Research' van Elsevier, over de rol van arbeidsmarktstatus bij crimineel gedrag onder adolescenten in Finland.

Deze studie onderzoekt of de kans op crimineel gedrag afhankelijk is van arbeidsmarktstatus. Om de relatie tussen werk en crimineel gedrag te onderzoeken maken veel eerdere studies slechts onderscheid tussen werkenden en niet-werkenden. Dit strookt niet met de werkelijkheid waarin jongvolwassenen switchen tussen statussen (baan, opleiding en zorgtaken). Theorieën impliceren bovendien dat het beschermde effect van werken en het criminogene effect van niet-werken afhankelijk is van het type (in)activiteit.

Deze studie onderzoekt deze relaties onder Finse adolescenten en maakt onder andere onderscheid tussen de volgende statussen: werken (1-12 mnd), werkloosheid (1-12 mnd), in opleiding zijn, zorgtaken hebben of niet werkzaam zijn zonder legitieme redenen. Voor zowel mannen als vrouwen lijkt arbeidsmarktstatus de kans op crimineel gedrag te beïnvloeden. Deze relatie blijkt sterk afhankelijk te zijn van het aantal gewerkte maanden en het type inactiviteit. Fixed effects modellen laten zien dat de kans op crimineel gedrag het grootst is in jaren dat men werkloos is en het kleinst in jaren dat men zorgtaken heeft. Hieruit volgt dat precieze maten voor arbeidsmarktstatus van belang zijn om beter inzicht te krijgen in de rol van werken en niet-werken in de ontwikkeling van crimineel gedrag.

Lees het artikel 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.