Universiteit Leiden

nl en

Lancering zevende editie van de European Cyber Security Perspectives

KPN heeft op 4 maart jl. de zevende editie van de European Cyber Security Perspectives gepubliceerd. Els De Busser en Tommy van Steen, beiden universitair docent aan het Insitute of Security and Global Affairs, hebben een artikel bijgedragen over interdisciplinariteit in cybersecurity.

De European Cyber Security Perspectives is een samenwerkingsverband van de Nationale Politie, het National Cyber Security Centre (van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en een groot aantal bedrijven en onderwijsinstellingen. Het idee hierachter is dat samenwerking en kennisdeling essentieel is op het gebied van cyber security. Het doel van het rapport is deze kennis te delen met een breder publiek.

Interdisciplinarity 2.0

In hun bijdrage aan het rapport schrijven Els De Busser en Tommy van Steen dat cybersecurity echte interdisciplinariteit nodig heeft in plaats van de multidisciplinariteit die op dit moment de norm is.

Het gehele rapport is te downloaden op de website van KPN.

Dr. Els De Busser concentreert zich in haar onderzoek en publicaties op cybersecurity, gegevensbescherming, Europese en internationale samenwerking en gegevensuitwisseling in strafzaken, in het bijzonder de trans-Atlantische samenwerking. Ze maakt deel uit van het onderzoeksprogramma The Hague Program for Cyber Norms.

Dr. Tommy van Steen is Universitair Docent in Cyber Security Governance bij het Institute of Security and Global Affairs. Zijn onderzoeksinteresse omvat: cyber security gedrag van eindgebruikers, gedragsverandering, cyberpsychologie, en cyber security gedrag in organisaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.