Universiteit Leiden

nl en

Weinig onderzoek naar pesten in niet-westerse landen

Veel studies naar pesten op school zijn uitgevoerd in westerse landen. In niet-westerse landen zoals in India met de grootste jeugdpopulatie ter wereld wordt echter ook gepest. Onderzoek doen naar pesten in landen die nadrukkelijk verschillen qua cultuur, leert ons hopelijk meer over pesten in het algemeen waar alle kinderen profijt van kunnen hebben. Pesten kan voor slachtoffers ongeacht hun achtergrond heel nare gevolgen hebben, zoals een lager zelfbeeld, zelfbeschadiging en zelfs zelfmoord. Iedereen verdient een schooltijd zonder pesten!

Er zijn duizenden wetenschappelijke artikelen geschreven over pesten. Wetenschappers van de groep Forensic Family and Youth Care Studies aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen legden veel van deze studies systematisch naast elkaar in zogenoemde meta-analyses: een manier om de uitkomsten van verschillende studies met elkaar te combineren en zo tot stevige conclusies te komen.

Deze meta-analyses bevestigden dat pesten voor slachtoffers heel nare gevolgen kan hebben, zoals een lager zelfbeeld, zelfbeschadiging en zelfs zelfmoord. Bij het doorpluizen van de bestaande literatuur valt echter ook iets anders op: Veel studies zijn uitgevoerd in Europa, Canada of de Verenigde Staten. Veel minder studies in landen daarbuiten. Dat er in niet-westerse landen weinig onderzoek is gedaan naar pesten, telt nadrukkelijk ook voor het land met de grootste jeugdpopulatie ter wereld: India.

We kunnen er niet vanuit gaan dat alles wat we in de westerse wereld over pesten hebben geleerd, ook voor India geldt. Er zijn immers grote verschillen tussen westerse landen en India in termen van bijvoorbeeld verdeling van welvaart, religie en cultuur. Zulke verschillen kunnen maken dat er meer of juist minder wordt gepest, dat leerkrachten anders met pesten omgaan en dat kinderen anders reageren als zij gepest worden.

Meer over pesten in het algemeen

Onderzoek doen naar pesten in landen die zo nadrukkelijk verschillen qua cultuur, leert ons in de toekomst hopelijk ook meer over pesten in het algemeen. Zijn er bepaalde culturele mores die maken dat kinderen minder pesten? Zouden we zulke mores misschien ook aan kinderen in het Westen kunnen leren. In hoeverre hangt armoede samen met pestgedrag?

Uitdagend onderzoek

Onderzoek doen naar pestgedrag in India is derhalve zeer zeker de moeite waard, voor kinderen in India, maar ook voor kinderen in het Westen. Onderzoek doen naar kinderen in India vormt echter een uitdaging. Veel kinderen in India spreken geen Engels, waardoor vragenlijsten over pesten vertaald moeten worden in het Hindi of Marathi. En hoe houd je de orde wanneer een klas van 50 kinderen bezig is met het invullen van vragenlijsten? Ja, ook in India komt pesten voor en ook in India komen veel kinderen en jongeren voor met een zwak zelfbeeld, gezondheidsklachten en minder presteren op school en in werk.

Momenteel is de groep Forensic Family and Youth Care Studies bezig met een langlopend onderzoek naar pesten in India. Zeker een uitdaging en hopelijk een die vruchten afwerpt voor kinderen in India en kinderen in het Westen. Alle kinderen en jongeren verdienen een schooltijd zonder pesten! 

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Lees meer over de Week Tegen Pesten ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.