Universiteit Leiden

nl en

Opening academisch jaar: protestgeluiden in de media

Rector Carel Stolker spreekt in de media zijn steun uit voor de protestbijeenkomst 'De Ware Opening' tegen de bezuinigingen. 'De plannen zijn desastreus voor het hoger onderwijs.' Hoogleraar Remco Breuker, een van de initiatiefnemers van dit protest op 2 september, roept in NRC Handelsblad op om te stoppen met het verdacht maken van geesteswetenschappen.

De relatie tussen politiek Den Haag en de universiteiten is door getouwtrek over geld op een ongekend dieptepunt belandt, zo stelt Carel Stolker in een interview in het Financieele Dagblad op de dag van de opening van het academisch jaar. 'Ik heb nog nooit zoveel boosheid in het hoger onderwijs meegemaakt. Als decaan en als rector heb ik midden in de echte crisisjaren gezeten en niet hoeven snijden. En nu zitten we op het hoogtepunt van de economie en moeten we ineens 13 miljoen euro bezuinigen. Ik krijg dat niet uitgelegd.'

'Het hele probleem wordt nu bij ons als colleges van de brede universiteiten neergelegd. Wij moeten in 2022 3 miljoen inleveren aan de technische universiteiten, en naar schatting 8 miljoen verschuiven van de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen naar de bètafaculteit. Dat is bij elkaar 13 miljoen, daarmee ruk je binnen de brede universiteiten de community's uit elkaar. Dat vind ik slecht.'

Lees het volledige interview in het Financieele Dagblad (€)

Universiteiten vinden andere dingen belangrijk dat het kabinet, zo schrijft het NRC Handelsblad, na een rondgang langs rectoren. Universiteiten willen meer internationlisering en zien het belang van alfa- en gammastudies, terwijl dat niet juist niet de prioriteiten zijn van het kabinet. Volgens Carel Stolker is de aard van de universiteiten, 'enorme tankers' in strijd met de 'hijgerige politiek'. 'Wij hebben behoefte aan stabiliteit. Dat botst met de opeenstapeling rapporten, strategische agenada's en en wetenschapsbrieven van de overheid. Dan weer moeten we alles doen aan rendement, dan weer aan open access, dan weer aan bèta of techniek.' De relatie tussen Den Haag en universiteiten is nog nooit zo slecht geweest: 'We hebben te maken met uitgeputte medewerkers die of gefrustreerd zijn, of totaal onverschillig over wat er in Den Haag gebeurt.'

Lees het volledige artikel in NRC Handelsblad (€)

'Ik had nooit gedacht dat ik Noord-Korea nog eens als serieus voorbeeld zou gebruiken om de situatie in Nederland te duiden. Maar de laatste tijd doe ik niet anders,' stelt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies, in NRC Handelsblad. Breuker is een van de aanjagers van WOinActie en van de protestbijeenkomst De Ware Opening op 2 september in Leiden. De overgang van Noord-Korea naar een totalitaire staat werd aanzienlijk vergemakkelijkt doordat de kritische geluiden van sociologen en historici niet meer te horen waren.

Breuker constateert een kabinetscampagne tegen de geesteswetenschappen, waardoor schrikbeelden uit landen als Hongarije, Brazilië of Noord-Korea dichterbij zijn gekomen. 'De Ware Opening is deels protest tegen de bezuinigingen, en deels een roep om de eerder beloofde investeringen te doen. Maar het is ook een steeds massaler wordende uiting van fundamentele eensgezindheid over wat wetenschap in onze samenleving zou moeten zijn. Vrije wetenschapsbeoefening - onderwijs en onderzoek - in alfa, bèta gamma en medicijnen is noodzakelijk voor een duurzame welvarende democratie.'

Lees het volledige opinie-artikel van Remco Breuker (€)

Media-aandacht na afloop van de Opening academisch jaar

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.