Universiteit Leiden

nl en
Pixabay, tpf1959

Krista Murchison krijgt Veni voor ‘Righting and Rewriting History’

Krista Murchison, universitair docent bij Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) heeft een Veni-beurs van 250.000 euro ontvangen. Ze gaat onderzoek doen naar het 'immateriële archief' en de sociale en historische betekenis ervan, door handschriften die tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd zijn, digitaal te reconstrueren.

Reconstrueren wat beschadigd en vernietigd is tijdens de Tweede Wereldoorlog

‘Dankzij deze subsidie zal ik de stukjes van een gedeelte van het culturele erfgoed dat tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en vernietigd is, weer kunnen samenvoegen', zegt Murchison. ‘Tijdens de oorlog zijn duizenden middeleeuwse handschriften vernietigd. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, omdat ieder manuscript, juist omdát het met de hand geschreven is, een unieke en onvervangbare historische bron vormt. Een van de doelstellingen van mijn project is om alle mogelijke informatie over deze verloren handschriften te traceren, daarbij gebruikmakend van verschillende typen media, zoals vooroorlogse foto's van de manuscripten en informatie over de middeleeuwse bibliotheken waar ze bewaard werden. Dit proces stelt me in staat om een 'immaterieel archief' te maken en dit vervolgens te analyseren om zo handschriftencollecties die al bijna honderd jaar verloren zijn, weer tot leven te wekken.’

Het handschrift, Metz, Bibliothèque municipale MS 1228, verschijnt in Karl Sudhoff's Beiträge Zur Geschichte Der Chirurgie Im Mittelalter : Graphische Und Textliche Untersuchungen in Mittelalterlichen Handschriften. Leipzig: Barth, 1914, p. 367.

Murchison’s eerste stap zal bestaan uit het verzamelen van de verspreide fragmenten van verloren gegane handschriften. Ze zal op zoek gaan naar foto's, bibliotheekcatalogi doorvlooien, teksten uit tekstedities bij elkaar zoeken, en speciale collecties gaan bekijken in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België om bewaard gebleven gedeelten van handschriften te bestuderen. ‘Als ik al dit materiaal verzameld heb, kan ik beginnen met het reconstrueren van de verloren handschriften en het analyseren van hun bredere sociale betekenis.'

Het handschrift aan de rechterkant, over een Arabische medische tekst die vertaald is naar het Frans, was vernietigd tijdens de oorlog, maar kan worden bestudeerd door vooroorlogse foto's zoals deze.

Een online archief van 'spookhandschriften'

Het archief van 'spookhandschriften' dat voor dit project zal worden samengesteld zal online beschikbaar komen in open-access-formaat: de reconstructie-archieven zullen dus beschikbaar zijn voor iedereen die een internetverbinding heeft. ‘Dit 'spookhandschriften-archief' zal behalve bijdragen aan de doelen van het project ook nieuw licht werpen op de culturele, literaire en archiefgeschiedenis van Europa, en op de rol van het archief in de maatschappij', legt ze uit.

Murchison: ‘Ik ben de collega's dankbaar wier hulp tijdens het aanvraagproces cruciaal was, zoals professor Sybille Lammes, professor Erik Kwakkel, iedereen van het LUCAS Management Team en mijn huidige en vroegere collega's van de afdelingen Engels uit Leiden, Groningen en van de University of Ottawa.’

NWO Veni

In totaal hebben 25 jonge Leidse onderzoekers een Veni-beurs ontvangen. NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, verstrekt jaarlijks de Veni-subsidies aan jonge, vaak recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen maximaal 250.000 euro voor nieuwsgierigheidgedreven onderzoek. De Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.