Universiteit Leiden

nl en

Virtual reality helpt bij het voeren van complexe gesprekken

Tijdens het vak Gesprekstechnieken in de bachelor Pedagogische Wetenschappen werd afgelopen jaar virtual reality (VR) ingezet. Studenten konden zo ervaring opdoen met verschillende gesprekssituaties met behulp van interactieve 360°-video’s in een veilige en realistische omgeving. Het experiment blijkt een groot succes en zal ook dit opleidingsjaar worden toegepast.

Docent Carlijn Bergwerff ontwikkelde in samenwerking met Coördinator audiovisuele onderwijstechnologie Rosanne van den Berg 3 interactieve 360°-video’s. Elke interactieve video is een virtueel gesprek, waarin studenten kunnen oefenen met het voeren van complexe gesprekken die vaak voorkomen in de pedagogische praktijk. Voor studenten is het soms lastig om gespreksvaardigheden toe te passen in complexe gesprekssituaties, bijvoorbeeld als een jongere weerstand vertoont of ouders geëmotioneerd reageren.

Interactieve gesprekken

Studenten voeren het virtueel gesprek via een computer. Tijdens het gesprek kunnen ze rondkijken in de 360°-weergave  en teksten aanklikken in het scherm. Afhankelijk van de keuzes van de student kent het gesprek telkens een ander verloop. Na elke keuze verschijnt direct feedback in hoeverre dit - vanuit de literatuur gezien - een adequate of minder adequate toepassing van gesprekstechnieken is in de betreffende situatie. Bovendien is het mogelijk om in het gesprek terug te gaan en een andere keuze te selecteren.

Evaluatie

Bij de evaluatie bleken de virtuele gesprekken een waardevolle aanvulling op het vak. Veel studenten gaven na afloop aan dat ze deze toepassing van VR leuk, leerzaam en realistisch vonden. Studenten hebben er veel van geleerd, omdat de virtuele gesprekken realistisch zijn, complexe situaties bevatten, mogelijkheid geven tot het bekijken van de effecten van verschillende reacties, directe feedback bevatten en in alle veiligheid gelegenheid geven tot oefenen. Een mooi voorbeeld van de voordelen van techniek om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Komend jaar worden deze interactieve video’s opnieuw ingezet in het onderwijs. Daarnaast nemen Bergwerff en Van den Berg de leerpunten van afgelopen jaar mee en het komende jaar gaan ze aan de slag gaan met het ontwikkelen nieuwe gesprekssituaties in een virtuele 3D-omgeving.

Lees ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.