Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe MOOC vergroot bewustzijn gezondheidszorg governance

Afgelopen maart lanceerde het instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in samenwerking met het LUMC de MOOC ‘Population Health Governance’. De MOOC maakt onderdeel uit van de nieuwe master ‘Population Health Management’ die nog volop in ontwikkeling is. Het was een van de eerste modules die beschikbaar werd gesteld via Coursera waar hij de afgelopen maanden al een succes is gebleken.

De cursus is ontworpen door Jelmer Schalk en Maarja Beerkens en is bedoeld om professionals en managers in de gezondheidszorg te helpen bij het aanpakken van nieuwe uitdagingen binnen een gezondheidszorgsysteem dat steeds ingewikkelder wordt. ‘Het is een supergave MOOC!,’ zegt Maarja Beerkens, onderwijsdirecteur van het instituut Bestuurskunde. ‘We zijn heel trots dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan dit fascinerende vakgebied. Voor onderzoekers op het gebied van bestuurskunde is de gezondheidszorg interessant omdat hier zoveel verschillende bestuurslagen bijeen komen,’ aldus Maarja Beerkens. ‘Van de dagelijkse praktijk van gezondheidsdeskundigen tot complexe bestuurskundige uitdagingen; van het runnen van zorginstellingen tot het managen van een netwerk met verschillende zorgverleners. Bij het ontwikkelen van de MOOC Population Health Governance hebben we er bewust voor gekozen om de kennis van ons instituut op onderzoeksgebied te combineren met de expertise van het LUMC.’

Verbeteren van de gezondheidszorg

‘De MOOC is gericht op (toekomstige) medewerkers en managers in de gezondheidszorg,’ vertelt Beerkens. ‘Het is geweldig om te zien dat vanuit de hele wereld gezondheidszorgprofessionals en -trainees deelnemen aan onze MOOC. We stellen vragen als: Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we kwaliteit, toegankelijkheid en kosten kunnen optimaliseren? Hoe kunnen we zorginstellingen en professionals het beste sturen? En hoe kunnen gezondheidszorgorganisaties het beste met elkaar samenwerken?

Ingewikkelde uitdagingen in de gezondheidszorg

‘Volksgezondheid is een duidelijk toenemend maatschappelijk probleem,’ aldus Jelmer Schalk, universitair docent. ‘Neem bijvoorbeeld de zogenaamde ‘hotspotters’. Dit zijn mensen die aanzienlijk groter risico lopen op een groot aantal gezondheids-gerelateerde problemen omdat zij in ‘slechte’ wijken wonen waar gezondheidsrisico’s in elkaar overlopen als gevolg van vervuiling, criminaliteit, armoede en een ongezonde levensstijl. Er is meer nodig dan alleen ziekhuiszorg om deze complexe oorzaken van de vele gezondheidsproblemen van deze mensen aan te pakken. De MOOC kan betrokkenen in zorg en preventie helpen om de ontwikkelingen te begrijpen en om de juiste beleidskeuzes te maken in samenwerking met andere organisaties.’

MOOC ervaringen opdoen

De MOOC is een gratis, vierweekse cursus die door iedereen die geïnteresseerd is gevolgd kan worden. Hij is ontwikkeld met hulp van het Centre for innovation en werd in maart 2019 gelanceerd. ‘De MOOC is een goede manier om de onderwerpen die binnen ons instituut onderzocht en onderwezen worden onder de aandacht te brengen,’ vertelt Schalk. ‘Voor mij was het een heel nieuwe ervaring om in de lens van een camera te kijken in plaats van een collegezaal. Ik heb de afgelopen maanden dan ook flink wat nieuwe ervaringen opgedaan.’

Nieuwe manieren om contact te leggen

Beerkens is erg enthousiast over de vele innovatieve projecten die binnen het instituut ontwikkeld worden. ‘De afgelopen jaren hebben we bewust onze blik meer naar buiten gericht’ vertelt ze. ‘Een governance-perspectief is ontzettend belangrijk bij het oplossen van maatschappelijke problemen,  of het nu gaat over gezondheidszorg, milieu of digitalisering. We kijken verder dan de grenzen van ons eigen vakgebied en leren ontzettend veel van multidisciplinaire projecten. Dit is zeker een spannende ontwikkeling. Zo experimenteren we bijvoorbeeld veel met ICT in ons onderwijs. Deze MOOC is een mooie combinatie van onze passie voor online lesgeven en een multidisciplinaire aanpak.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.