Universiteit Leiden

nl en

Docenten delen kennis tijdens expertmeetings onderwijsvernieuwing

Interculturaliteit, diversiteit en digitale vaardigheden. Dat waren thema’s waarop docenten ervaringen deelden tijdens expertmeetings over onderwijsvernieuwing. Per bijeenkomst gaven zes docenten een korte presentatie over hun project. Daarna volgde een discussie waarin ze enthousiast ideeën uitwisselden over hun projecten en mogelijkheden voor samenwerking verkenden.

Liesbeth Adelmeijer is onderwijsadviseur en begeleidt de onderwijsvernieuwingsprojecten. Ze vertelt: ‘De projecten bleken nog meer overlap te vertonen dan wij van tevoren hadden bedacht. We gaan nu kijken hoe de goede ideeën over samenwerking en onderwijsontwikkeling verder gebracht kunnen worden.’

Tijdens de eerste bijeenkomst opende Aya Ezawa de discussie over Interculturaliteit en diversiteit in het onderwijs. Daarna kwam het gebruik van primaire bronnen en verscheidenheid in toetsvormen, zoals multimediale werkstukken, aan de orde. Dit naar aanleiding van de presentatie van Mirjam de Bruijn over kwalitatieve onderzoeksmethoden in een te ontwikkelen skills hub.

Liesbeth: ‘Mede naar aanleiding van deze discussies gaan we bekijken hoe we tot zo’n skills hub kunnen komen. Docenten kwamen zelf met het idee om workshops  voor collega’s te gaan geven, ook dat gaan we organiseren!’

Bij de bijeenkomst over digitale vaardigheden besprak Sybille Lammes hoe in de afstudeerrichting Arts, Media and Society van de BA Kunstgeschiedenis digitale tools worden gebruikt om visuele media te onderzoeken en te presenteren. Naar aanleiding van de presentaties werden verschillende opties voor beoordeling van groepswerk besproken. Ook diverse vormen van digitaal toetsen, beoordelen van nieuwe skills in onderwijs, training van docenten en studenten in digitale vaardigheden en uitwisseling van ervaringen en gebruik van digitale tools in verschillende settings kwamen aan de orde. De volgende docentenbijeenkomst wordt georganiseerd over het thema arbeidsmarktvoorbereiding.

Lees meer over de evaluatie van digitale werkvormen bij de Faculteit Geesteswetenschappen.

In het kader onderwijsvisie worden expertmeetings georganiseerd voor docenten die vernieuwingsprojecten leiden. In totaal zijn in 2018 en 2019 zo’n 30 subsidies toegekend ter verbetering van een vak, een afstudeerrichting of het curriculum als geheel. De docenten delen hun kennis en ervaringen met andere docenten in themabijeenkomsten en ze krijgen begeleiding op maat van onderwijsadviseurs Marlous Dekker en Liesbeth Adelmeijer en ondersteuning op het gebied van ICT en onderwijs door Anna Benjamins en Ferdinand Harmsen van ECOLe.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten rondom onderwijsvernieuwing of heb je hier vragen of ideeën over? Neem dan contact op met Liesbeth Adelmeijer of Sanne Arens via onderwijsvisie@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.