Universiteit Leiden

nl en

Praktijkvragen uit het jeugdveld gezocht voor wetenschappelijke antwoorden

Heeft u binnen uw organisatie, van school en wijkteam tot jeugdzorgaanbieder, gemeente of kennisinstituut, onderzoeks- of adviesvragen die door gebrek aan tijd en middelen blijven liggen? Leg ze voor aan pedagogiekstudenten uit Leiden!

Welke soort vragen kunt u stellen aan onze studenten?

U kunt alle vragen voorleggen waarvoor literatuuronderzoek nodig is gevolgd door uitgebreid onderzoek onder betrokkenen, waarover u op basis daarvan een richtinggevend advies wilt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Onderzoek onder jeugd, ouders en professionals om uw dienstverlening te verbeteren.
  • Ontwikkeling van een instrument voor uw professionals, zoals een vragenlijst of een beslisboom, inclusief implementatieadvies.
  • Theoretische onderbouwing van een nieuwe of bestaande methodiek/werkwijze in uw organisatie en advies over (door)ontwikkeling daarvan.

Iedereen wordt er wijzer van!

Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden sluiten hun studie af met het Bachelorproject: het uitvoeren van een onderzoek om ervaring op te doen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek en advisering op basis daarvan.

Daarom hebben wij uw praktijkvragen nodig. Studenten werken vanaf het collegajaar 2019-2020 onder begeleiding van docenten in groepen intensief aan een wetenschappelijk gefundeerd antwoord hierop. Standaard doen ze literatuuronderzoek naar de meest recente inzichten over het thema van uw vraag en indien gewenst voeren ze kwantitatief of kwalitatief onderzoek uit. Vervolgens geven zij advies over implementatie van de uitkomsten in uw praktijk.

U helpt onze studenten met afstuderen, doordat zij uw organisatie helpen: iedereen wordt er dus wijzer van.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.