Universiteit Leiden

nl en

Leiderschap in de Zorg: Tussen Beleid, Professional en Burger?

Op vrijdag 5 april organiseerde het Leiden Leadership Centre weer een succesvolle Leiden Leadership Lunch. Ditmaal stond het thema ‘Leiderschap in de Zorg: Tussen Beleid, Professional en Burger?’ centraal. Prof. Jet Bussemaker, aangesloten bij het Leiden Leadership Centre, vertelde vanuit haar eigen ervaring en onderzoek over dit thema.

‘Leiderschap in de Zorg: Tussen Beleid, Professional en Burger’?

Tijdens de lunchbijeenkomst lichtte prof. Jet Bussemaker, naar aanleiding van haar oratie op 15 februari, haar visie toe op leiderschap in de zorg. In haar oratie van 15 februari 2019 vertelde prof. Jet Bussemaker dat de zorg een sociale kwestie is en niet enkel een medische. De vraag die zij in haar oratie centraal stelt luidt: 'Waarom slagen we er niet in om ongelijkheid in de zorg aan te pakken?'

Tijdens de lunchbijeenkomst ging prof. Jet Bussemaker in op de rol van leiderschap in de zorg. Zo benadrukte Bussemaker dat leiderschap in de zorg onder andere gaat om het doorbreken van path-dependency. Daarnaast is leiderschap ook: relaties onderhouden met veel verschillende stakeholders, voeling houden met de werkvloer en het werk. Zeker in de zorg, te midden van verschillende belangen, is dit een complexe rol voor leiderschap. In de discussie gingen deelnemers in op hoe verschillende belanghebbenden over de grenzen van de organisaties kunnen kijken en beter kunnen samenwerken. Ook hierin kwam het belang van leiderschap naar voren.

Oratie Professor Jet Bussemaker

Lees hier de oratie  van Prof. Jet Bussemaker van 15 februari 2019. Zie onderstaande citaten uit de oratie voor een indruk van haar visie op leiderschap.

"De rol van professional is een cruciale succesfactor bij beleid. Ik wil me daarbij richten op de vraag naar professionele samenwerking (multidisciplinair handelen) én de wijze waarop de eigen professionele ruimte wordt gebruikt (responsief handelen). Dat is een kwestie van leiderschap; voor professionals is leiderschap op team- en instellingsniveau cruciaal (Groeneveld, 2016; zie ook Waslander et al., 2017 en Schmidt Jongbloed, 2017)."

"Behalve naar beleid, zullen we ook naar implementatie moeten kijken. Als we willen voorkomen dat professionals terugvallen in oude reflexen en instellingen beleidsresistent worden of zich loszingen van publieke waarden, is leiderschap nodig, in het bijzonder verander-leiderschap (vgl. Bass & Avolio, 1993). Dat geldt des te meer in het Nederlandse stelsel waar autonomie en sturing evenwichtskunst vragen."

De Leiden Leadership Lunch

De Leiden Leadership Lunch

De LLL is een terugkerende lunchbijeenkomst waarin leiderschap centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten worden inzichten uit praktijk en wetenschap over leiderschap met elkaar verbonden. Ook in 2019 zal het Leiden Leadership Centre weer lunchbijeenkomsten organiseren. Ideeën voor interessante thema’s of sprekers zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen via LLC@fgga.leidenuniv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.