Universiteit Leiden

nl en

FGGA honours studenten bezoeken de EU en NATO

De studenten uit het tweede jaar Tackling Global Challenges waren op 27 en 28 februari in Brussel om een bezoek te brengen aan het Europees Parlement de Europese Commissie en de NATO.

Het inhoudelijke deel van het programma georganiseerd werd georganiseerd door Honours studente Diana Cojocaru, die al een stage achter de rug had bij de MP van Roemenië, haar thuisland. Haar team bestond uit Honours studenten Pablo Ilgemann en Ari Mendelson. Door middel van raadpleging van de deelnemende studenten bepaalden zij de te bezoeken organisaties en de thema’s van gesprek.

Migratie

Dit jaar spraken we met het Europese Parlement over het proces van besluitvorming met 28 lidstaten en met de Europese Commissie over migratie en migratiebeleid en over de verdeling van juridische bevoegdheden tussen natiestaten en de EU. Bij de NATO werd ingegaan op het bondgenootschap met 29 leden en werd een realistische en nuchtere kijk geboden op de wereld en zijn uitdagingen alsmede op de toekomst.

Honours programma

Het Honours programma kan jaarlijks 80 studenten plaatsen die samen een grote diversiteit vormen in faculteit, studierichting, nationaliteit en type affiniteit met de uitdagingen die onze wereld kent. Van de 80 studenten namen er 52 deel aan de reis naar Brussel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.