Universiteit Leiden

nl en

European Union Regulation on Insolvency Proceedings: An Introductory Analysis (Vierde Editie)

Dit boek, geschreven door prof. mr. Bob Wessels (em.) en Ilya Kokorin LLM, , beschrijft en analyseert de Europese insolventieverordening (herschikt) ('EIR 2017’) die inwerking is getreden in juni 2017.

Het boek gaat in op de belangrijkste regels, benadrukt de verschillen met de Europese insolventieverordening van 2000, en verwijst naar de belangrijkste en meest recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het boek is door de auteurs geschreven als een handboek voor rechters, advocaten en bedrijfsjuristen, wetenschappers en studenten die worden geconfronteerd met dit rechtsgebied, en een ieder die zich bezighoudt met grensoverschrijdende vraagstukken in Europa. Het dient als een beknopte inleiding tot de EIR 2017 Herschikking.

Met de inwerkingtreding van de Europese insolventieverordening (‘EIR 2000’), was er voor het eerst regelgeving op gebied van grensoverschrijdende insolventie in de Europese Unie (EU). De verordening werd in 2000 aangenomen en trad op 31 mei 2002 in werking. EIR 2000 was rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten (behalve Denemarken) en bevatte geharmoniseerde regels over internationale rechtsmacht, erkenning van insolventiebeschikkingen, toepasselijke recht in insolventiezaken en samenwerking in parallel lopende insolventieprocedures in verschillende lidstaten.

De EIR 2000 bleek effectief bij het behandelen van grensoverschrijdende insolventies in de EU. Het Hof van Justitie van de EU heeft een actieve rol gespeeld bij het waarborgen van de effectiviteit van de EIR 2000. Dit heeft het Hof gedaan door veel concepten te verduidelijken, waaronder "het centrum van de voornaamste belangen", "vestiging" en " uit insolventie voortvloeiende actie". Desalniettemin, werd het tien jaar nadat de EIR in werking was getreden duidelijk dat verdere verbeteringen nodig waren met het oog op huidige commerciële en technologische trends. Dit heeft geleid tot de goedkeuring van een nieuwe Europese insolventieverordening, EIR 2017, die op 26 juni 2017 in werking is getreden.

Hoewel de EIR 2017 de basisbeginselen van de EIR 2000 (i.e. centrum van de voornaamste belangen, lex concursus, hoofd- en secundaire procedures) niet verandert, werkt EIR 2017 wel enkele bestaande regels uit en introduceert het ook geheel nieuwe regels. De EIR 2017 heeft een breder toepassingsbereik en strekt zich uit tot herstructurerings- en insolventieprocedures die de redding van economisch levensvatbare maar in moeilijkheden verkerende ondernemingen bevorderen. Hiermee biedt EIR 2017 een tweede kans aan ondernemers. Een andere essentiële innovatie op basis van de EIR 2017 zijn de zogenaamde 'groepscoördinatieprocedures'.

In dit boek worden in 263 pagina's alle belangrijke concepten en bepalingen van de EIR 2017 op een systematische en toegankelijke manier besproken en uitgelegd. Dit wordt geïllustreerd door de hoofdstukken in het boek, die onderwerpen behandelen zoals:

 • EIR 2017 achtergrond
 • Reikwijdte van EIR 2017
 • Internationale rechtsmacht bij insolventie
 • Recht van toepassing op insolventieprocedures en de gevolgen daarvan
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van insolventie en gerelateerde beslissingen
 • Bevoegdheden van insolventiefunctionaris
 • Teruggave en aanrekening
 • Openbare orde uitzondering
 • Insolventieregisters
 • Indiening van schuldvorderingen
 • Secundaire insolventieprocedures
 • Communicatie en samenwerking bij insolventie
 • Insolventieprocedures van leden van een groep ondernemingen
 • Andere vraagstukken (inclusief gegevensbescherming)
 • EIR 2017 en Brexit

Het American Bankruptcy Institute (‘ABI’) heeft al sinds de eerste editie van dit boek in 2003 erkend dat het van groot belang is voor ondernemingen, banken en insolventiefunctionarissen, die betrokken zijn bij internationale transacties, om bewust te zijn van de belangrijkste regels en praktische aspecten van het Europese insolventieregime. Dit was, kort gezegd, de achtergrond voor de eerste editie van dit boek. Deze achtergrond is bij de voorbereiding van de huidige vierde editie ongewijzigd gebleven.

Het boek is te verkrijgen via de ABI Store.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.