Universiteit Leiden

nl en
Beeld: Teylers Museum

Olga van Marion en Tim Vergeer ontvangen gouden erepenning Teylers Stichting

Teylers Stichting schreef een prijsvraag uit voor een studie op het terrein van de emotie-geschiedenis, toegepast op een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis. Olga van Marion, universitair docent Neerlandistiek, en Tim Vergeer, promovendus, stuurden de winnende inzending in.

Wat maakt het winnen van deze prijs zo bijzonder?

‘In ons onderzoek richten we ons op het emotionele effect dat theater als medium op de zeventiende-eeuwse samenleving had. Met name het van origine Spaanse theater was het meest populair. Het theater van toen had hetzelfde effect als reality shows zoals ‘Boer zoekt vrouw’ of ‘Temptation Island’. Mensen spraken continu over wat ze die week in de schouwburgen en op marktpleinen hadden gezien, zoals we dat nu ook doen met wat we in het weekend op tv hebben gezien.’

Olga van Marion

Waar zijn jullie het meest trots op?

‘Ons onderzoek naar emoties in vroegmodern theater richt zich op voor ons nu onbekende toneelschrijvers en hun teksten. Daarbij gaat het niet om literatuur met hoofdletter ‘L’, maar om populair spektakeltoneel dat geliefd is bij een groot publiek. Erkenning voor ons onderzoek, betekent ook erkenning voor deze vergeten, maar briljante auteurs.’

Is dit onderzoek ook interessant voor studenten?

‘Met ons onderzoek leren we studenten op een andere manier naar de Nederlandse literaire canon te kijken en het internationale perspectief te zien. Het ‘Spaanse’ theater dat we bestuderen, brengt de studenten dichter bij wat het grote publiek toen schitterend vond. Onderzoek naar emoties in literatuur kan een historische sensatie teweeg brengen, én een waardering voor de schoonheid van onze vroegmoderne literatuur.’

Tim Vergeer

‘Het zien gaat voor het zeggen’

Onder dit motto, zonden van Marion en Vergeer een aantal studies in over de Nederlandse toneelliteratuur. Met hun onderzoek verbinden zij de sociaal-maatschappelijke context van de 17e eeuwse Republiek met het toneel van die tijd. Iets waarmee zij, volgens Teylers Stichting, goed laten zien ‘hoe toneelliederen werden ingezet om bij een religieus divers publiek van protestanten en katholieken een emotional community op te roepen, met als doel de religieuze tolerantie te bevorderen.’

Olga van Marion en Tim Vergeer ontvangen op vrijdag 28 september de toegekende gouden penning van de leden van het Tweede Genootschap en de Directeuren van Teylers Stichting. Lees meer over de uitreiking op de website van het Teylers Museum.

Suzé Klok
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie