Universiteit Leiden

nl en

Johannes Bijlsma wint Moddermanprijs 2018

Het proefschrift van mr.dr. J Bijlsma , ‘Stoornis en strafuitsluiting: Op zoek naar een toetsingskader voor ontoerekenbaarheid’, is bekroond met de Moddermanprijs 2018. De heer Bijlsma is als universitair docent verbonden aan de VU in Amsterdam.

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend door de prof. A.E.J. Moddermanstichting aan degene die in de twee voorafgaande kalenderjaren een proefschrift heeft verdedigd aan een Nederlandse universiteit dat betrekking heeft op het strafrecht en (aanverwante) wetenschappen voor zover die van belang zijn voor een goed inzicht in het strafrecht en dat getuigt van een bijzondere wetenschappelijke kwaliteit. In dit geval betreft het de kalenderjaren 2016-2017.

De prijs bestaat uit een door de beeldhouwer F. Letterie ontworpen bronzen penning en een geldbedrag. Op de penning staat op de voorzijde een afbeelding van het hoofd van prof. A.E.J. Modderman (1838-1885), hoogleraar strafrecht te Leiden van 1871-1879 en daarna minister van Justitie. Aan de achterzijde van de penning staat het motto van de universiteit Leiden en een kunstzinnige afbeelding.

De Moddermanstichting is een aan de universiteit Leiden verbonden stichting tot bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen. Tijdens de prijsuitreiking in het Academiegebouw te Leiden wordt de toekenning van de prijs gemotiveerd door prof. mr. J.W. Fokkens, lid van de Selectiecommissie bestaande uit prof. mr. J.W.. Fokkens (Emeritus VU),  Prof.dr. M.J.J.P. Luchtman (UU), prof. dr.mr. L.M. Moerings (Emeritus UL) en prof.mr.drs. P.M. Schuyt (UL).

Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt een korte lezing gegeven door Prof. mr.dr. J.M. ten Voorde

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.