Universiteit Leiden

nl en

Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik spreken op Internationaal Congres Rechtsvergelijking in Japan

Van 23 tot 28 juli 2018 namen Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik, beiden verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, deel aan het 20e Wereldcongres van de Internationale Academie voor Rechtsvergelijking te Fukuoka, Japan.

Barkhuysen en Van Emmerik schreven en presenteerden het nationale rapport vanuit Nederland over het thema Deference to the Administration in Judicial Review. In hun rapport beschrijven zij de ontwikkeling van een oorspronkelijk terughoudende rechterlijke toets van bestuurshandelen naar een meer indringende toets, zeker als het gaat om ingrijpende maatregelen van de overheid (onder meer als er grondrechten in het geding zijn).

Vanuit een zestiental andere landen wereldwijd (onder meer Argentinië, Canada, China, Denemarken, Italië, Israël, Japan en de Verenigde Staten) werden rapporten gepresenteerd. Op basis van deze nationale rapporten schreef professor Zhu uit Hong Kong  een algemeen rapport, dat naar verwachting samen met de nationale rapporten in de loop van 2019 bij Springer wordt gepubliceerd.

Alle Nederlandse rapporten voor het Congres  over zeer uiteenlopende thema’s worden gepubliceerd bij Wolf Legal Publishers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.