Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappers overhandigen onderzoeksagenda NeuroLabNL aan ministers

Wat doet pesten met het brein? Deze en andere prangende onderzoeksvragen staan in de onderzoeksagenda NeuroLabNL. Wetenschappers hebben de agenda op 3 juli aangeboden aan minister Dekker (Justitie en Veiligheid) en minister Van Engelshoven (OCW) op de Campus Den Haag.

De onderzoeksagenda wordt aangeboden aan minister Dekker (tweede van rechts). Directeur-generaal Marcelis Boereboom van OCW (naast Dekker) neemt de agenda namens minister Van Engelshoven in ontvangst.

De Leidse hoogleraren Andrea Evers en Eveline Crone ontwikkelden mede deze route van de Nationale Wetenschapsagenda. In NeuroLabNL werken onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke partners samen om kennis over hersenen, cognitie en gedrag toe te passen in de samenleving. Het samenwerkingsverband onderzoekt de ruim vierhonderd breingerelateerde vragen die voortkwamen uit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA, zie kader). 

Een beter begrip van onze hersenen

Het zijn vragen als: hoe kunnen we via een beter begrip van onze hersenen, cognitie en gedrag tot nieuwe toepassingen komen in bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid en zorg? Hoe komt het dat sommige kinderen zich sneller ontwikkelen dan andere? Hoe ontstaat risicovol gedrag en wanneer slaat dit om in crimineel gedrag? En welke innovatieve behandelingen kunnen we ontwikkelen voor psychische en lichamelijke aandoeningen? Bij al deze vragen spelen hersenen, cognitie en gedrag een sleutelrol.

Hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers (links) in gesprek met OCW- directeur-generaal Marcelis Boereboom. Minister Van Engelshoven was verhinderd.

Vier deelagenda’s

De onderzoeksvragen zijn geklusterd in vier deelagenda’s: Fundamenteel onderzoek, Gezondheid, Onderwijs, Sociale veiligheid. De Leidse hoogleraren Andrea Evers (gezondheidspsychologie) en Eveline Crone (neurocognitieve ontwikkelingspsychologie) zijn respectievelijk de trekkers van de deelagenda’s Gezondheid en Onderwijs. Zij hebben met de andere boegbeelden van NeuroLabNL, Katy de Kogel (ministerie van Justitie en Veiligheid) en Cyriel Pennartz (UvA), de onderzoeksagenda opgesteld. Hierbij werkten ze nauw samen met collega-wetenschappers en maatschappelijke partners.

Gezonde levensstijl

Voor de deelagenda Gezondheid zijn er onder andere thema’s als een gezonde levensstijl voor iedereen en innovatieve technologische toepassingen zoals E-health in de zorg. Leiden heeft veel expertise op dit terrein. De onderzoeksgroep van Evers leidt een nationaal consortium om gezond leven aantrekkelijk te maken en ze werkt aan toepassingen waarmee gebruikers hun eigen levensstijl bijhouden en digitaal gecoacht kunnen worden. 

Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, vertelt over haar onderzoek
Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, vertelt over haar onderzoek

Ontwikkeling adolescenten

Crone is trekker van de deelagenda Onderwijs. Ze doet onder andere onderzoek naar optimale leercondities en hoe adolescenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook onderzoekt een Leidse onderzoeksgroep samen met collega’s van Groningen en Rotterdam welke effecten pesten heeft op de ontwikkeling van de hersenen. De projecten rondom Onderwijs en Veiligheid kregen begin vorig jaar al een ‘startimpuls’ van NWA  van 2,5 miljoen euro voor een periode van drie jaar. 

Maatschappelijke vraagstukken

In het najaar kunnen onderzoekers in heel Nederland projecten indienen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Interdisciplinair onderzoek, maatschappelijke relevantie en samenwerking met maatschappelijke partners zijn belangrijke criteria. Evers: ‘Het is fantastisch dat er zo een betere afstemming komt van onderzoek en dat wetenschappers van verschillende universiteiten gestimuleerd worden om meer samen te werken. Hierdoor ontstaat een beter onderzoeksnetwerk in Nederland dat bijdraagt aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.’

Bekijk een video over NeuroLabNL

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

De Nationale Wetenschapagenda (NWA) is een ambitieus programma waarin wetenschap en maatschappij op zoek gaan naar oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken. NWA is gebaseerd op ruim 12.000 vragen vanuit de samenleving. Die zijn onderverdeeld in 25 maatschappelijke vraagstukken, ‘routes’ genaamd. De NeuroLabNL onderzoeksagenda sluit aan bij de ontwikkelingen op andere wetenschapsgebieden en er wordt nauw samengewerkt met onderzoekers die actief zijn in andere routes van de NWA.

Fotografie: Nicole Romijn
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.