Universiteit Leiden

nl en

Samenwerken in een nieuw onderwijsnetwerk, hoe nu verder?

Dankzij steun van de Gemeente Leiden en de grote inzet en samenwerking van de Universiteit Leiden met de TU Delft, Hogeschool Leiden en Da Vinci College Kagerstraat wordt het professionaliseringsaanbod voor docenten in het voortgezet onderwijs vanaf het nieuwe schooljaar flink uitgebreid.

Feestelijke kick-off

Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan samen verder onder de nieuwe naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ). In dit netwerk participeren twee universiteiten, vier hogescholen en ruim vijftig vo-scholen. Het komende schooljaar komt er ook nascholingsaanbod voor alfa- en gammadocenten. Eerst richtte dit aanbod zich nog enkel op docenten van de bètaschoolvakken.

Om deze verbreding en nieuwe naam te vieren vond vorige week de aftrap plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Na een welkomstwoord door Wilfried Admiraal (ICLON) gaf Mary Kooy (University of Toronto) een lezing over het belang van en invulling geven aan professionalisering van docenten.  

Mary Kooy: ‘Teachers teaching teachers’

Meer aandacht voor alfa- en gammavakken

Veel docenten van verschillende voortgezet onderwijsscholen waren aanwezig bij de startbijeenkomst van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Ook zij zijn blij met deze professionaliseringsslag en samenwerking, wat blijkt uit de reacties:

'Het is het ideale moment om naast bètadocenten ook alfa- en gammadocenten te betrekken en te stimuleren om mee te doen, omdat we het effect van goede nascholing hebben gezien in de school.'

'Alfa- en gammavakken worden steeds minder gekozen in de school en de docenten willen hier met elkaar iets aan doen, zoals in een netwerk van voortgezet en hoger onderwijs, de tijd is rijp hiervoor, tien jaar geleden was dit nog niet zo.'

'Alle leraren lopen tegen het taalgebruik van leerlingen aan, tegen elkaar, op sociale media, hoe moet je dit begrijpen en duiden?' Bij de workshop van het Taalmuseum werd geïnventariseerd wat er speelt, maar werden ook voorbeelden gegeven hoe je kunt reageren. Je kunt er iets aan doen, je kunt reageren, positief of negatief. Met het Taalmuseum wordt expertise van buiten de school naar binnen gebracht. Vanuit een andere expertise komen docenten met elkaar in gesprek om samen antwoorden te vinden.

'Kennis uit onderwijsonderzoek in het hoger onderwijs kan heel relevant zijn voor de school.  Scholen lopen bijvoorbeeld aan tegen leerlingen die verzuimen, maar vanuit onderzoek zijn er aanbevelingen hoe je hierop kunt reageren. Wat zit hierachter? Heeft het kind bijvoorbeeld faalangst? Wordt het erg gepest? Scholen weten dit vaak niet. Het is belangrijk kennis uit de wetenschap te delen met scholen zodat zij hier op school wat mee kunnen doen.'

De toekomst van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Aan Jacqueline Hoornweg, directeur van het Regionaal Steunpunt Leiden, een van de partners van ONZ, de vraag hoe de toekomst eruit ziet voor ONZ. Wat zijn de plannen en wat hoopt zij te bereiken?

'Op iedere school wordt een alfa- en gammacoördinator aangewezen en vanaf dit najaar gaan we goed bespreken welk aanbod er gewenst is. Een dergelijk coördinatorenoverleg bestaat al vijf jaar met bètacoördinatoren en omdat gebleken is dat dit goed werkt, wordt voor dezelfde aanpak gekozen. Op deze manier hoor je direct vanuit de school waar behoefte aan is.'

Projectteam ONZ

Met de start van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zal het komende half jaar al druk gewerkt worden aan een passend professionaliseringsaanbod voor alfa- en gammadocenten. Hierbij werkt ONZ zoveel mogelijk vanuit de vraag van scholen. Tijdens de kick-off is er dan ook voldoende aandacht aan besteed om deze vragen scherp voor ogen te krijgen. De komende tijd zal steeds meer aanbod op onze website verschijnen. Houd hiervoor www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl in de gaten.

Hoornweg hoopt dat alfa- en gammafaculteiten van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden veel content gaan leveren, en ze hoopt op een deelname van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook die universiteit beschikt immers over een schat aan kennis, bijvoorbeeld op het gebied van economie en bedrijfskunde. Het LUMC en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn de dragers voor het bètasteunpunt. En nu met de verbreding is content vanuit Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen erg belangrijk.

'Maar het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland draait om meer, het is meer dan een steunpunt voor docentprofessionalisering of nascholing Het is een echt platform om kennis te halen en te delen met elkaar. Bijvoorbeeld kennis uit het hoger onderwijs en bedrijfsleven. Zo maak je onderwijs actueler. ONZ is een netwerk om elkaar te vinden, problematiek te vergelijken en te bespreken. Het haalt schotten in de onderwijsketen weg. Ik hoop dat het mbo en primair onderwijs op den duur ook een goede plek krijgen. Als al deze partijen uiteindelijk elkaar zelf kunnen vinden zou dat een prachtig resultaat zijn voor het onderwijs.'

Tekening door Flatland Agency

Onder de nieuwe naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) zetten het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland hun samenwerking voort. Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een samenwerking tussen het ICLON van de Universiteit Leiden, de TU Delft, Hogeschool Leiden, Inholland Delft, Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en meer dan vijftig middelbare scholen uit de regio Zuid-Holland.

Bovenste foto: v.l.n.r. Paul Dirkse (Gemeente Leiden), Hester Bijl (Universiteit Leiden), Rob Mudde (TU Delft) en Sander van den Eijnden (Hogeschool Leiden) onthulden het logo van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Fotografie: Rob Lamping

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.