Universiteit Leiden

nl en

Voortgezet en hoger onderwijs werken samen aan professionalisering docenten

Professionelere docenten voor alle schoolvakken en een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Dat is het doel van het nieuwe Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met de TU Delft, vier hogescholen en ruim vijftig middelbare scholen. De startbijeenkomst vindt plaats op 27 juni.

Onder de nieuwe naam ‘Onderwijsnetwerk Zuid-Holland’ zetten het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland hun samenwerking voort. Op 27 juni is de aftrap van het vernieuwde netwerk en tevens de lancering van het project Verbreding: Docentprofessionalisering voor alle schoolvakken in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Vice-rector magnificus Hester Bijl en wethouder Paul Dirkse van de gemeente Leiden openen de bijeenkomst.

Professionalisering in het onderwijs

Niet alleen leerlingen maar ook docenten leren en ontwikkelen zich binnen het onderwijs. Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland werken al drie jaar samen aan de professionalisering van docenten in het voorgezet onderwijs. Dit gebeurt door middel van extra cursussen en intervisie. Tot nu toe gold dit aanbod alleen voor docenten voor de exacte schoolvakken. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt dit verder uitgebreid naar de alfa- en gammaschoolvakken, zoals de talen, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en het Da Vinci College werkten afgelopen jaar intensief samen om deze verbreding te realiseren.

Alfa, bèta en gamma

Annemarie Thomassen, opleidingsdirecteur van de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (ICLON), staat zeer positief tegenover deze ontwikkeling: ‘Toen ik vijf jaar geleden nog rector was van het Stedelijk Gymnasium Leiden, was ik blij met de aandacht en subsidies voor de professionalisering van bètadocenten. Dankzij de steun van de gemeente Leiden en alle betrokken partners kunnen we nu met ingang van het schooljaar 2018-2019 ook een mooi programma realiseren voor alfa- en gammadocenten.’

Inspelen op actuele vragen scholen

In het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland  participeren ook verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de regio. Directeur Educatie van de Hogeschool Leiden, Robert Viëtor, benadrukt het belang van een brede samenwerking. ‘We vinden het belangrijk om samen leraren op te leiden en samen te innoveren. Op deze manier spelen we ook beter en sneller in op de actuele vragen van scholen.’

Kennisstad Leiden

De gemeente Leiden speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van het nieuwe onderwijsnetwerk. Leiden Kennisstad, waarin de Universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden en de gemeente samenwerken, subsidieerde het project en werkte mee aan de ontwikkeling hiervan. Door de onderwijsinstellingen van Leiden en de regio te verbinden, kan de kennis binnen Leiden optimaler benut en ingezet worden, aldus Thomassen.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.