Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekstalentbeurs NWO voor Eva Schmidt

Samen met prof. Ton Liefaard heeft Eva Schmidt de prestigieuze Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het programma Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen de Afdeling Jeugdrecht onder begeleiding van prof. Ton Liefaard en dr. Stephanie Rap.

Het onderzoek is getiteld ‘Culpability in Development: Sentencing Adolescents as Juveniles or Adults’ en beoogt de concepten van strafrechtelijke schuld en verantwoordelijkheid van adolescenten (jongeren en jongvolwassenen) nader te duiden. Onderzocht wordt hoe deze concepten begrepen moeten worden vanuit juridisch, maar ook vanuit (neuro- en ontwikkelings)psychologisch perspectief. Hierbij wordt eveneens gebruikgemaakt van een rechtsvergelijking met België en Duitsland, en interviews binnen de rechterlijke macht.

Voorafgaand aan het onderzoek studeerde Eva aan de Universiteit Utrecht, waar zij de bachelors Rechtsgeleerdheid en Psychologie (beide cum laude) en de master Legal Research behaalde. Ze werkte eerder mee aan onderzoeken uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de Kinderombudsman en publiceerde tijdens haar studie onder meer in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.