Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag en duurzaamheidsverslag 2017 verschenen

Het nieuwe Jaarverslag 2017 van de Universiteit Leiden is verschenen. Daarnaast brengt de universiteit dit jaar voor het eerst een apart duurzaamheidsverslag uit. Universiteit Leiden is de eerste universiteit met een dergelijke (afzonderlijke) rapportage van de resultaten van haar duurzaamheidsbeleid.

Het (reguliere) jaarverslag over 2017 van de Universiteit Leiden rapporteert over onderwijs, onderzoek, innovatie, kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën. Het jaarverslag inclusief jaarrekening is een verantwoordingsdocument en een naslagwerk. Zo bevatten de bijlagen onder meer een compleet overzicht van opleidingen, promoties, oraties, laureaten, besturen en accreditaties.

Eerste duurzaamheidsverslag

Voor het eerst brengt de Universiteit Leiden daarnaast een duurzaamheidsverslag over het afgelopen jaar uit. De universiteit laat hierin zien hoe ze haar grondstoffen- en energieverbruik vermindert ten behoeve van de huidige generatie en toekomstige generaties. Er wordt zowel teruggeblikt op 2017 en eerdere jaren, als vooruitgeblikt. Daarnaast bevordert dit verslag bewustwording en betrokkenheid onder studenten en medewerkers.

Onderwijs en onderzoek

In het verslag wordt ingegaan op vragen als: hoe bespaart de Universiteit Leiden energie? Hoe gaat het scheiden van afval bij de universiteit? Krijgen studenten wel voldoende mee in hun opleiding dat duurzaamheid belangrijk is? Wat doet de universiteit aan onderzoek op dit thema? Hoe werkt de universiteit aan communicatie over dit onderwerp?

Goede voortgang en nieuwe ambities

Martijn Ridderbos, vice-voorzitter van het College van Bestuur uit zijn tevredenheid met de rapportage. ‘Het college is blij met de voortgang en vooral ook met de goede samenwerking van alle betrokken partijen binnen de universiteit. Het plan loopt tot en met 2020, maar het college wil zich dit jaar nog, met de betrokkenen, buigen over een aantal nieuwe, aanvullende ambities. Wij denken dan onder meer aan de CO2-reductie, mede in het licht van het klimaatakkoord.’

Milieubeleidsplan

Het duurzaamheidsverslag omvat de thema’s van het milieubeleidsplan van de universiteit. Geert de Snoo, hoogleraar Milieubiologie, heeft bijgedragen aan het formuleren van deze doelstellingen. ‘Fantastisch om te zien dat we goed op koers liggen bij de realisatie van ons milieubeleidsplan. Onze universiteit heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid, en ook onze studenten vinden het belangrijk dat we hier actief en bewust aan werken.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.