Universiteit Leiden

nl en

Topscore voor master Jeugdrecht!

De master Jeugdrecht heeft van de visitatiecommissie in opdracht van de NVAO een prachtig eindoordeel - ‘goed’ - ontvangen. De overige Leidse juridische opleidingen zijn met ‘voldoende’ beoordeeld. Met deze topscore heeft de masteropleiding, die nu zes jaar bestaat, het eerste ‘toetsmoment’ glansrijk doorstaan. “Mooi om te zien dat het kleinschalige en activerende onderwijs bij Jeugdrecht zich vertaalt in het predikaat ‘goed’. Een stimulans voor de opleiding en een voorbeeld voor de andere opleidingen”, aldus Peter van Es (Portefeuillehouder Onderwijs).

Het panel stelt dat de opleiding zeer goed aansluit op de arbeidsmarkt en dat de afgestudeerden mede dankzij de inspanningen van de opleiding goede perspectieven hebben. Voorts is het van oordeel dat de opleiding erin slaagt een goede balans te bewerkstelligen tussen haar academische en professionele oriëntatie, die beide zeer sterk zijn vormgegeven in het curriculum. De professionele oriëntatie krijgt mede vorm in bijeenkomsten die gegeven worden door gastdocenten uit het werkveld, zoals rechters van de rechtbank Den Haag waarmee een intensieve samenwerking is ontwikkeld. Het panel merkt op dat de kleinschaligheid van de opleiding de studeerbaarheid bevordert: studenten en docenten vormen een hechte en betrokken gemeenschap. Tot slot is het panel zeer onder de indruk van het hoge academische niveau van de scripties van de masterstudenten Jeugdrecht.

De afdeling Jeugdrecht is bijzonder trots op dit resultaat, dat motiveert en stimuleert om de komende jaren de opleiding verder te verbeteren en (inter)nationaal op de kaart te zetten. Opleidingsdirecteur prof. Mariëlle Bruning: “Dit prachtige resultaat bevestigt dat wij een juridisch sterke opleiding hebben ontwikkeld met veel aandacht voor zowel wetenschappelijke als maatschappelijke kennis en vaardigheden en met  veel interactie met onze studenten. Wij zijn er trots op dat niet alleen onze studenten dit waarderen, maar ook de visitatiecommissie onder de indruk is van onze opleiding”.

De masteropleiding Jeugdrecht kent voor elke instroomperiode een maximum aantal plaatsen. De aanmeldingsdeadline voor september 2018 is 15 juni 2018. Klik hier voor meer informatie over de toelatingseisen en aanmeldingsdeadlines.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.