Universiteit Leiden

nl en

Kinderrechten in Internationaal Commercieel Draagmoederschap

Op 26 juni 2018 zal Claire Achmad haar proefschrift Children’s Rights in International Commercial Surrogacy verdedigen.

Zij stelt dat International Commercial Surrogacy  (Internationaal Commercieel Draagmoederschap hierna ICS) zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld als een moderne methode van gezinsvorming die zowel op internationaal als op nationaal niveau niet wettelijk is geregeld. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de kinderen die centraal staan in ieder draagmoederschapsarrangement. In haar proefschrift stelt Claire Achmad een benadering voor om de mogelijk conflicterende rechten en belangen van het kind en de andere partijen die bij ICS zijn betrokken tegen elkaar af te wegen. Haar werk bevat een raamwerk om de rechten van kinderen die via ICS zijn geboren te beschermen, waarmee ze laat zien dat dit mogelijk is, ondanks het ontbreken van internationale consensus over het fenomeen draagmoederschap zelf.

Promotor prof. Mariëlle Bruning en co-promotor dr. Machteld Vonk van de Afdeling Jeugdrecht

Zie ook de universitaire nieuwsbrief over het onderzoek van Claire Achmad.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.