Universiteit Leiden

nl en

Haagse innovatieve kennisprojecten van start

De gemeente riep onderzoekers op om met een voorstel te komen voor een innovatief onderzoeksproject naar grootstedelijke problematiek, zoals energietransitie. Vier van de vijf gehonoreerde projecten zijn afkomstig van onderzoekers van de Universiteit Leiden.

De gemeente Den Haag ziet in het gebied tussen en rondom de drie treinstations kansen voor innovatie: het Central Innovation District (CID). Onderzoekers, docenten, promovendi en ambtenaren met een innovatief onderzoeksproject konden een voorstel insturen voor de Challenge Kennisontwikkeling. Voorwaarde was dat het voorstel aansloot bij in ieder geval één van de drie onderzoeksthema’s: modern bestuur, een inclusieve stad en een duurzame stad.

Stimuleringssubsidie

In totaal ontving de gemeente Den Haag 27 inzendingen, waarvan 10 hun plan mochten presenteren aan de jury. Uiteindelijk zijn 5 projecten gehonoreerd met een stimuleringssubsidie van elk 25.000 euro. De jury prijst in haar oordeel de insteek van de ingezonden voorstellen: ‘De onderzoeksprojecten gaan niet over de ‘harde’ kant van wetenschap en innovatie, maar over de ‘zachte’ menselijke kant die onontbeerlijk is om innovaties maatschappelijk en economisch te laten landen.’

De gehonoreerde projecten van Universiteit Leiden:

Metabolism of Cities Hackathon

Centrum voor Milieuwetenschappen in samenwerking met Metabolism of Cities

De gemeente Den Haag wil graag meten en ijken hoe duurzaam zij is. Bestaande indexen, zoals de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, maken geen gebruik van gecrowdsourcede data. Het Centrum voor Milieuwetenschappen stelt daarom een hackathon voor, een bijeenkomst van ontwikkelaars, waarin gemeentelijke data en gecrowdsourcede data worden gecombineerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het online platform ‘Metabolism of Cities’ (MoC). Het resultaat is een kennisplatform voor de gemeente én voor andere geïnteresseerden. De jury roemt het delen van informatie: ‘Kennis over Den Haag blijft zo niet louter voorbehouden aan de wetenschap.’

Tailoring participatory budgeting for The Hague

Instituut Security and Global Affairs in samenwerking met TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

Burgerbegroting is een vorm van directe democratie, waarbij burgers zelf beslissen hoe een gemeentelijk budget wordt besteed, in plaats van gekozen volksvertegenwoordigers. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden publieke uitgaven besproken en de prioriteiten bepaald. Burgerbegrotingen worden door de Verenigde Naties en de Wereldbank genoemd als best practice van democratisch bestuur. Burgerbegrotingen worden steeds vaker ingezet in democratisch bestuur, maar de vraag is wat de juiste vorm is voor een stad als Den Haag. Dat willen onderzoekers van de faculteit Governance and Global Affairs achterhalen. De relatie tussen burger en bestuur is een onderwerp van discussie, aldus de jury in haar rapport. ‘Vernieuwing en verbetering van die relatie is in het bijzonder relevant voor lokale overheden.’

The Hague Going2Zero

Instituut Bestuurskunde en het Leiden Institute of Advanced Computer Science in samenwerking met TU Delft, de Haagse Hogeschool en het Clingendael Instituut

Energietransitie staat hoog op de agenda van de gemeente Den Haag. Hoewel sommige hervormingen alleen via gecentraliseerde systemen kunnen worden uitgevoerd, is er behoefte aan bottom-upinitiatieven om het transitieproces te versnellen en steun te creëren onder de bevolking. De onderzoekers willen daarom een serious game ontwikkelen, Going2Zero, die de adoptie van nieuwe energiesystemen nabootst, inclusief de rollen van belanghebbenden en de overheid. De game wordt afgestemd op de Haagse situatie, door gebruik te maken van echte gegevens en beleidsinitiatieven. De jury is van mening dat dit project een bijdrage kan leveren aan de wisselwerking tussen het CID en de praktijk.

WASTED: exploring food citizenship as urban resilience

Leiden University College in samenwerking met TU Delft

Voedselverspilling kost in Nederland 150 euro per persoon per jaar. In heel Nederland gaat het om twee miljard kilogram per jaar, waaraan huishoudens een derde bijdragen. Deze studie onderzoekt hoe drie gemeenschappen (Nederlandse paspoorthouders, statushouders en expats) tegen voedselverspilling aankijken en wat zij doen om voedselverspilling te verminderen. In haar rapport noemt de jury het onderzoek wetenschappelijk goed doordacht. ‘De problematiek van verspild voedsel is ernstig en wordt door de indieners overtuigend over het voetlicht gebracht.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.