Universiteit Leiden

nl en

Koen Caminada lid commissie toetsing raming belastingontvangsten

Minister Hoekstra van Financiën heeft Koen Caminada benoemd tot lid van de Commissie Toetsing systematiek raming van de belasting- en premieontvangsten.

De commissie heeft tot taak een onafhankelijke toetsing te verrichten voor de systematiek van de raming van de belasting- en premieontvangsten. Koen Caminada is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken.

Instellingsbesluit StaatsCourant