Universiteit Leiden

nl en

Drie publicaties dr. I. van Ooijen, afdeling Bedrijfswetenschappen

In twee van de drie recente publicaties onderstreept Iris van Ooijen (Bedrijfswetenschappen) samen met collega’s van de Universiteit van Amsterdam de belangrijke rol van impliciete en heuristische informatie in de totstandkoming van informatieverwerking door consumenten. Deze bevindingen weerleggen het idee dat consumenten informatie op een rationele manier verwerken.

Inhoud eerste twee publicaties

Haar recente publicatie in Appetite, getiteld Signalling product healthiness through symbolic package cues: Effects of package shape and goal congruence on consumer behaviour toont aan dat consumenten in het vormen van gezondheidsassociaties in de context van voeding sterk afhankelijk zijn van de vorm van verpakkingen. In dit artikel leest u meer over de rol van verpakkingsvorm op de gezondheidsperceptie die consumenten van producten hebben.

Een tweede recentelijk artikel in Food Quality and Preference, getiteld Packaging design as an implicit communicator: effects on product quality inferences in the presence of explicit quality cues toont aan dat desigcues een zodanig sterk effect hebben op het vormen van productassociaties dat deze effecten blijven bestaan wanneer incongruente expliciete informatie aanwezig is.

Inhoud derde publicatie

In een recente publicatie in European Journal of Marketing, getiteld Self-persuasion as marketing technique: the role of consumers’ involvement tonen Iris van Ooijen (Bedrijfswetenschappen) en collega’s van de Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen aan hoe zelfovertuiging als marketingtechniek gebruikt kan worden.

Zelfovertuiging is een techniek waarbij de consument op eenvoudige wijze aangezet wordt om zelf argumenten te verzinnen voor het wel of niet vertonen van een bepaald gedrag. Deze techniek werd in eerder onderzoek succesvol toegepast om rookgedrag te verminderen. Het succes van zelfovertuiging lijkt te danken aan het principe dat consumenten geen weerstand tonen tegen argumenten die zij zelf hebben verzonnen, terwijl dit wel het geval is bij conventionele marketing uitingen. In dit recente artikel leest u hoe zelfovertuiging – ten opzichte van conventionele technieken –zorgt voor het geven van meer fooi in een restaurantsetting.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.