Universiteit Leiden

nl en

Jasper van Ittersum wint tweede prijs bij facultaire Jongbloed scriptieprijs 2016-2017

De scriptie van Jasper van Ittersum, begeleid door prof. mr. dr. W. H. van Boom, met de titel “De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers. Gelijksoortige problematiek ongelijk behandeld” werd tweede bij de Facultaire Jongbloed scriptieprijs 2016-2017 op 12 januari 2018.

Hoewel getroffenen van beroepsziektes in Nederland in beginsel zijn aangewezen op het aansprakelijkheidsrecht om hun schade te verhalen op de aansprakelijke werkgever, komen personen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan asbest en daardoor lijden aan mesothelioom in aanmerking voor een door de overheid voorgefinancierde tegemoetkoming van € 19 605 en een door het Instituut Asbestslachtoffers verzorgd bemiddelingstraject met de vermeend aansprakelijke werkgever. Hoewel ook longkanker geïnduceerd kan worden door blootstelling aan asbestvezels, komt de (nog veel grotere) groep getroffenen van die aandoening niet in aanmerking voor dergelijke regelingen, terwijl mesothelioom en longkanker belangrijke overeenkomsten lijken te kennen. Beide ziekten openbaren zich doorgaans tientallen jaren na de eerste asbestblootstelling en leiden meestal binnen twee jaar na diagnosestelling tot de dood.

Deze scriptie van Jasper van Ittersum onderzoekt de gronden voor de bijzondere regelingen ten behoeve van beroepsgerelateerde mesothelioomslachtoffers en bestudeert of, gegeven die gronden, ook longkankerslachtoffers daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen. Daartoe zet Jasper van Ittersum uiteen wat in medisch en arbeidshygiënisch opzicht de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee ziekten. Vervolgens weegt hij de argumenten die pleiten voor en tegen een gelijkschakeling van de twee groepen van (ex-)werknemers en analyseert hij de praktische obstakels – ook in termen van kosten en baten – van een dergelijke gelijkschakeling.

De eerste prijs ging naar Louise Verboeket en de derde prijs naar H. Beemster.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.